Protokoll

Protokoll från fullmäktigemöten

2018-04-18 fullmäktigemöte

2017-04-26 fullmäktigemöte

Protokoll från styrelsemöten

2018-05-17 styrelsemöte video

2018-05-03 styrelsemöte video

2018-04-19 konstituerande möte efter styrelseval

2018-04-10 styrelsemöte video

2018-03-22 styrelsemöte

här saknas några, kommer senare

2018-02-02 styrelsemöte

Tidigare protokoll är tillgängliga från SFAM:s kansli.