Historik

Ordförande i Svensk förening för allmänmedicin genom tiderna

1973 – 1976 Stig Valentin (detta var innan föreningen blev allmänmedicinsk)
1976 – 1978 Gustav Haglund
1978 – 1981 Christer Gunnarsson
1981 – 1985 Bengt Linder
1985 – 1988 Göran Sjönell
1988 – 1993 Mats Ribacke
1993 – 1995 Jonas Sjögreen
1995 – 1999 Björn Olsson
1999 – 2003 Meta Wiborgh
2003 – 2005 Johan Berglund
2005 – 2009 Annika Eklund-Grönberg
2009 – 2012 Eva Jaktlund
2012 – 2016 Karin Träff Nordström
2016 – 2018  Hanna Åsberg
2018 – 2019 Annika Larsson
2019 –           Magnus Isacson

Årsmöten/fullmäktigemöten

1985 Södertälje
1986 Borlänge
1987 Umeå /Vindeln
1988 Gävle
1989 Sunne
1990 Västerås
1991 Kiruna
1992 Östersund
1993 Stockholm
1994 Linköping
1995 Helsingborg
1996 Göteborg
1997 Borlänge
1998 Alingsås
1999 Luleå
2000 Växjö
2001 Helsingborg
2002 Göteborg
2003 Stockholm
2004 Lund
2005 Linköping
2006 Umeå
2007 Visby
2008 Örebro
2009 Uppsala
2010 Åre
2012 Luleå
2013 Stockholm
2014 Västerås
2015 Göteborg (19:th Nordic Congress of General Practice)
2016 Stockholm (Bergendal)
2017 Karlstad
2018 Norrköping
2019 Borås
2020 ingen kongress pga pandemi
2021 Åre
2022 Gävle
2023 Kalmar

Hedersledamöter

1999 Calle Bengtsson
2000 Iona Heath
2002 Lars Werkö
2004 Ian McWhinney
2009 Per Fugelli
2010 Merete Mazzarella
2021 Lars Hjalmar Lindholm
2023 Henry Egidius

Årets lejon

1999 Anna-Karin Furhoff, Mogens Hey, Göran Sjönell
2000 Lars-Olof Hensjö, Britt-Gerd Malmberg
2001 Sven Engström, Ylva Johansson, Carl-Edvard Rudebeck
2002 Anders Hernborg
2003 Jan Håkansson, Anna Källkvist
2004 Anders Håkansson, Brith-Marie Iacobaeus
2005 Ulf Måwe
2006 Cecilia Ryding, Conny Svensson
2007 Gösta Eliasson, Meta Wiborgh
2008 Anders Lundqvist
2009 Monica Lindh, Karin Lindhagen
2010 Sven Engström och Kjell Lindström
2012 Saskia Bengtsson, Margareta Troein Töllborn
2013 Bertil Hagström
2014 Gösta Eliasson
2015 Sonja Modin
2016 Malin André, Cecilia Björkelund
2017 Charlotte Hedberg, Jonas Sjögreen
2018 Christer Petersson
2019 Eva de Fine Licht, Ingrid Eckerman
2021 Åke Åkesson
2022 Sanna Althini
2023 Minna Johansson

Årets avhandling (delas ut året efter disputation)

2002 Ronny Gunnarsson
2003 Catarina Canivet
2004 Hans Thulesius
2005 Malin André
2006 Håkan Berg
2007 Patrik Midlöf
2008 Katarina Hedin
2009 Nils Rodhe
2010 Ulla Pettersson
2011 Eva Arvidsson
2012 Ann-Christin Haffling
2013 Inger Nordin Olsson
2014 Stefan Jansson
2015 Tijn Hendrikx
2016 Moa Wolff
2017 Cecilia Högberg
2018 Minna Johansson
2019 Emma Nyström
2020 Rita Fernholm
2021 Lisa Kastbom
2022 Magnus Nord