Nätverk för riskbruk

Kontakt

Charlotte Hedberg, charlotte.hedberg@ki.se

Nätverkets arbete

Inom nätverket för riskbruk finns det en utbildningsmetod – riskbruksverkstad – och ett studiebrev.