Remissvar

SFAM får ett femtiotal remisser varje år, de flesta från Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Styrelsen avgör vilka som ska besvaras. Styrelsen kan själv skriva remissvar, men ofta anlitas också kollegor med expertkunskap inom föreningens råd, nätverk och lokalföreningar.

De senaste remisserna SFAM har besvarat finns tillgängliga här, övriga kan beställas från SFAM:s kansli.