Remissvar

SFAM får ett femtiotal remisser varje år, de flesta från Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Styrelsen avgör vilka som ska besvaras. Styrelsen kan själv skriva remissvar, men ofta anlitas också kollegor med expertkunskap inom föreningens råd, nätverk och lokalföreningar.

De senaste remisserna SFAM har besvarat finns tillgängliga här, övriga kan beställas från SFAM:s kansli.

Remissvar_Effektiv och behovsbaserad digital vård Ds 2023_27

Sv förening för allmänmedicins remissvar_Uppdrag att möjligöra bättre tillgång till hälso- o sjukvård i hela landet_Ds2023_23 2023-10-18

Remissvar Från delar till helhet – om samsjuklighet SOU 2021_93 2022-04-18

Remissvar Vägen till ökad tillgänglighet 2021-10-13

Remissvar God och nära vård – Rätt stöd till psyk hälsa 2021-09-29

Remissvar Börja med barnen 2021-09-15

Remissvar Vägledning Stöd för fast läkarkontakt 2021-09-13

Remissvar Hippokratesrevision 2021-08-07

Remissvar Fast omsorgskontakt i hemtjänsten SLS 2021-03-01

20201109 Remissvar SFAM SOU 2020_36 till Soc Dep om ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

20201026 Remissvar SFAM SOU 2020_36 till SLS om ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

20200802 Remissvar God och nära vård, huvudbetänkande 2020

20200318 Remissvar AT-BT-ST föreskrifter

20200306 Remissvar SVF KOL

20200306 Remissvar SVF höftledsartros

20200114 Remissvar Digifysiskt vårdval (SOU 2019_42)

20191115 Remissvar NVP bröstcancer

20190212 Remissvar SLS primärvårdsarbetsgrupps rapport
(Svar till SLS  om rapporten Stärkt primärvård)

20181106 Remissvar God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39)

20180928 Remissvar Organiserad PSA testning

20180827 Remissvar Patientsäkerhet och behörighetsärenden

20180518 Remissvar Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

20180202 Remissvar Bastjänstgöring för läkare