Nätverk för allmänläkarkonsulter

Kontakt

Sten Tyrberg, sten.tyrberg@skane.se

Nätverkets arbete

Nätverket för allmänläkarkonsulter arbetar med samverkan mellan primärvård och sjukhusvård