Nätverk för allmänläkarkonsulter

Kontakt

Gunilla Malm, gunilla.a.malm@skane.se

Nätverkets arbete

Nätverket för allmänläkarkonsulter arbetar med samverkan mellan primärvård och sjukhusvård