Nätverk för allmänläkarkonsulter

Kontakt

Sten Tyrberg, stentyrberg@outlook.com 

Nätverkets arbete

Nätverket för allmänläkarkonsulter arbetar med samverkan mellan primärvård och sjukhusvård