Wonca

SFAM är medlem i Wonca, World Organization of Family Doctors. Förkortningen står för World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians.

Wonca har omfattande verksamhet i hela världen. Gemensam världskongress anordnas vartannat eller vart tredje år. Nästa gång blir 2020 i Abu Dhabi. Regionala kongresser hålls med olika regelbundenhet.

Wonca Europa, där SFAM ingår, har kongress årligen, inklusive särskilda aktiviteter för blivande och nyblivna specialister i  Vasco da Gama Movement.

Wonca Europa håller kongress 24-27 juni 2020 i Berlin,
och 7-10 juli 2021 i Amsterdam.