Föreningshandlingar

Stadgar

Här är länk till föreningens stadgar utfärdade 2020-05-13 

Fullmäktigemöten och lokalordförandemöten

2022-03-30 Fullmäktigemöte

Protokoll Fullmäktige 220330

Kallelse fullmäktige 2022

Dagordning 2022

Årsredovisning 2021

FM 22 Verksamhetsberättelse 2021

FM 22 Verksamhetsplan 2022

Motion 1 från Forskningsrådet med styrelsens svar

Motion 2 Redaktionen för torsdagsmöten med styrelsens svar

Valberedningens förslag 2022

2021-05-19

Protokoll 210519 fullmäktige m underskrifter

Kallelse fullmäktige 2021    Dagordning fullmäktige 2021   Verksamhetsberättelse 2020  Ekonomisk redovisning 2020  SFAM Budget 2021  Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2021

Motion 1 – Carl Edvard Rudebck med styrelsens svar

Motion 2 – Jonas Sjogreen Ulf Måwe med styrelsens svar

2020-10-22

Minnesanteckningar Lokalföreningsmöte 201022

2020-05-13 Fullmäktigemöte

Att använda Zoom

Dagordning Valberedningens förslagVerksamhetsberättelse_SFAM_2019  –  Årsredovisning SFAM 2019 – Budget_2020 –Verksamhetsplan 2020Proposition medlemsförening SLSProposition Bilaga1 PowerPoint-presentationProposition Bilaga 2 SLS_informationProposition Bilaga 3 Förslag nya stadgar 

Protokoll: 2020-05-13 fullmäktige med underskrifter

2019-05-08 Fullmäktigemöte

DagordningValberedningens förslagVerksamhetsberättelseÅrsredovisningEkonomisk översikt och budget –  VerksamhetsplanMotion – Proposition a – Proposition b

Protokoll: 2019-05-08 protokoll fullmäktige

Tidigare fullmäktigemöten

2018-04-18 fullmäktigemöte

2017-04-26 fullmäktigemöte