Föreningshandlingar

Kallelse till SFAMs fullmäktigemöte 2024

Fullmäktigemötet hålls som tidigare annonserats i Uppsala den 24 april kl 16-18. https://www.sfamkongress.se/
Föreningens fullmäktige väljs av lokalföreningarna. Namnen på fullmäktige ska anmälas till SFAMs kansli kansli@sfam.se, senast den 21 april.

Dokument till fullmäktigemötet

Kallelse fullmäktige 2024

Dagordning_fullmäktige_2024

SFAMs Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsens verksamhetsplan 2024

Proposition till SFAMs fullmäktige ang antal styrelsemedlemmar

Årsredovisning 20230101-20231231

Valberednings förslag 2024

Årsmötesprotokoll

Protokoll Fullmäktige 230510

SFAMs Verksamhetsberättelse 2022

Protokoll Fullmäktige 220330

Verksamhetsberättelse 2021

Protokoll Fullmäktige 210519

Verksamhetsberättelse 2020

Föreningens stadgar

Stadgar för Svensk förening för allmänmedicin 200513