Nätverk för ASK

Kontakt

Robert Svartholm, polarull.svartholm@telia.com

Nätverkets arbete

Video om ASK – Gunilla Byström och Gerd Ahlen berättar.

ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog är en kompetensvärdering för erfarna allmänläkare.
Läs mer om ASK på  Kompetensvärderingsrådets sida om ASK

KASK är ASK för kompetensvärderare.

Nyhetsbrev_ASK 2021 maj

Nyhetsbrev_ASK 2019 oktober

ASK  Nyhetsbrev 16, 2019 april

ASK Nyhetsbrev 2018 nov

Gerd Ahlén i patientsamtal. Medsittaren Gunilla Byström tog bilden.