Nätverk för ASK

Nätverket för ASK – kompetensvärdering för erfarna allmänläkare

ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog – är en kompetensvärdering för erfarna allmänläkare.
ASK  utgår från samma grund som i specialistexamen men är anpassad  för att göras i dialog med en erfaren kollega.
Läs mer om ASK på  Kompetensvärderingsrådets sida om ASK

Kontakt: Robert Svartholm, polarull.svartholm@telia.com

Om nätverkets arbete

Video om ASK – Gunilla Byström och Gerd Ahlen berättar.

KASK är ASK för kompetensvärderare.

Nyhetsbrev_ASK 2021 maj

Nyhetsbrev_ASK 2019 oktober

ASK  Nyhetsbrev 16, 2019 april

ASK Nyhetsbrev 2018 nov

Gerd Ahlén i patientsamtal. Medsittaren Gunilla Byström tog bilden.