Nätverk för infektionssjukdomar

SFAM’s nätverk för infektioner är till för alla allmänläkare och ST-läkare med intresse av forskning och utveckling inom området infektioner i öppen vård.

Målet är att de kunskapsluckor som finns inom området ska kunna identifieras och att ny kunskap ska tas fram i en allmänmedicinsk miljö av forskande allmänmedicinare

Syftet med nätverket är att erbjuda ett forum där kunskapsluckor, projektidéer och projekt om infektioner i primärvård kan diskuteras samt att skapa nätverk så att vi tillsammans kan ta fram den nya kunskap som behövs.

Nätverket startade 2014 och träffas en gång per år då vi presenterar idéer och projekt för varandra.

Kontaktpersoner

Katarina Hedin Docent Futurum, Region Jönköpings län katarina.hedin@rjl.se

Pär-Daniel Sundvall Med Dr FoU primärvård Västra Götalandsregionen par-daniel.sundvall@gu.se

Malin Andre Docent Uppsala malin.e.andre@gmail.com