Fortbildningsrådet

Fortbildningsrådet verkar för att varje allmänläkare ska ha tillgång till fortbildning i sådan mängd och med sådant innehåll att den professionella utvecklingen blir stimulerad och tillgodosedd.

Rådet ger stöd till fortbildningssamordnare, lokal fortbildning och kollegialt kunskaps- och erfarenhetsutbyte – bland annat genom FQ- och Balintgrupper och nya kurser. Även bevakning och spridning av kunskaper om fortbildning och pedagogiska modeller till kollegor, verksamhetschefer, huvudmän och myndigheter ingår i uppdraget.

Till fortbildningsrådet kan du vända sig om du har frågor om fortbildning eller vill diskutera lokala eller nationella fortbildningsmöjligheter.

Under Litteratur & Artiklar nedan hittar du bland annat en länksamling med video, poddar, artiklar, mm.

Här finns  styrdokument  för SFAMs fortbildningsråd med uppgifter för rådet på detaljerad nivå.

Här finns information om SFAM:s torsdagsmöten.

Medlemmar

Nikolaos Georgiannos, Västra Götaland (ordförande) nikos.georgiannos@gmail.com
Anders Lundqvist, Skåne (SFAM styrelsen)
Hanna Lernbrink, Västra Götaland
Jannike Norström , Västra Götaland
Karin Ranstad, Blekinge,
Susanna Althini, Gotland

Vad är fortbildning?

Fortbildning är allt vi gör som bibehåller och utvecklar vår allmänmedicinska kompetens. Några viktiga former:

 • Artiklar och böcker
 • Lära av sina patienter
 • Medsittning av och med kollegor
 • Reflektera tillsammans i kollegial dialog till vardags informellt eller i mer organiserad form, som i ASK-projektet
 • FQ-grupp – några kollegor samlas regelbundet för att diskutera det professionella innehållet i arbetet – fall, teman – och gemensamt genomföra enkla kvalitetsstudier. SFAMs studiebrev kan vara till hjälp.
 • Balintgrupp – Läs mer om Balintledarackreditering.
 • Kurser – helst sådana som uppfyller SFAMs kriterier för vad som är bra fortbildning för allmänläkare
 • Webbutbildning
 • Konferenser
 • Utvecklingsarbete och forskning
 • Undervisning för yngre kollegor, läkarstudenter och andra personalkategorier