Fortbildningsrådet

Fortbildningsrådet verkar för att varje specialistläkare med allmänmedicinskt uppdrag skall ha tillgång till fortbildning i sådan mängd och med sådant innehåll att den individuella professionella utvecklingen blir stimulerad och tillgodosedd.

Bland rådets uppgifter kan nämnas stöd till lokal fortbildning och fortbildningssamordnare, stöd till kollegialt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, bland annat genom FQ- och Balintgrupper och nya kurser. Även bevakning och spridning av kunskaper om fortbildning och pedagogiska modeller till kollegor, verksamhetschefer, huvudmän och myndigheter ingår i uppdraget. Under Litteratur&Artiklar nedan hittar du bland annat en omfattande länksamling med video, poddar, artiklar, mm.

Till fortbildningsrådet kan du vända sig om du har frågor om fortbildning eller vill diskutera lokala eller nationella fortbildningsmöjligheter.

Här finns  styrdokument  för SFAMs fortbildningsråd med uppgifter för rådet på detaljerad nivå.

Här finns information om SFAM-projektets lunchseminarier.

Medlemmar

Anders Lundqvist andlundqvist@gmail.com (ordf)
David Gyll, Uppsala
Eva Pulverer Marat, Skåne
Gösta Eliasson, Halland
Jannike Norström , VGR
Karin Ranstad, Blekinge,
Nikolaus Georgiannos, VGR
Susanna Althini, Gotland

Kontakt

Anders Lundqvist andlundqvist@gmail.com

Vad är fortbildning?

Fortbildning är allt det vi gör för att bibehålla och utveckla vår allmänmedicinska kompetens. Några viktiga former:

 • Läsa artiklar och böcker
 • Lära av sina patienter
 • Medsittning av och med kollegor
 • Reflektera tillsammans i kollegial dialog till vardags informellt eller i mer organiserad form, som i ASK-projektet
 • FQ-grupp – några kollegor samlas regelbundet för att diskutera det professionella innehållet i arbetet – fall, teman – och gemensamt genomföra enkla kvalitetsstudier. SFAMs studiebrev kan vara till hjälp.
 • Balintgrupp – Läs mer om Balintledarackreditering.
 • Kurser – helst sådana som uppfyller SFAMs kriterier för vad som är bra fortbildning för allmänläkare
 • Webbutbildning
 • Konferenser
 • Utvecklingsarbete och forskning
 • Undervisning för yngre kollegor, läkarstudenter, andra personalkategorier

Nätverk för fortbildningssamordnare

Kontakt

Gösta Eliasson, gosta.eliasson@sfam.se

Nätverkets arbete

Nationell grupp för fortbildningssamordnare, dvs. personer inom landsting och regioner som är involverade i den lokala fortbildningen för specialister i allmänmedicin.

Nätverket brukar ha två fysiska möten per år. Om du är intresserad av att delta i nätverket, hör av dig till kontaktpersonen.

Aktuellt

Digitalt möte för fortbildningssamordnare
 
Tid Fredag 5 juni kl 15-16.30
 
Plats Zoom digitalt möte
Program 1 Intryck från föregående möte
2 Landsrunda -fortbildningen och covid-19
3 SFAM:s fortbildningsprojekt 2020
4 FQ-grupper på nätet
5 Övriga frågor
6 Nästa möte
 
Observera att du måste registrera dig till mötet senast 4/6! 
För att registrera dig, klicka på länkenhttps://zoom.us/meeting/register/tJwpcOivqzMiEt2mhj6CvN7gySppcoSQ2eFZ  och fyll i formuläret. Du får då ett bekräftelsemail med en personlig länk som du klickar på när det är dags att ansluta till mötet.
Om du inte använt Zoom tidigare rekommenderas du att före mötet ladda ner Zoom-appen på:  https://zoom.us/download 
Hälsningar!
Gösta Eliasson
Facklig sekreterare
Svensk förening för allmänmedicin
mobiltel: 070-376 99 63

Checklista för uppdrag

Uppdrag som fortbildningssamordnare

När man åtar sig ett uppdrag som fortbildningssamordnare bör det finnas en skriftlig överenskommelse om förutsättningarna för uppdraget. Uppdragets innehåll kan variera mellan olika regioner och landsting.

Nedanstående chedcklista är framtagen vid nätverksmötet för fortbildningssamordnare 2017-10-20 och kan användas av den som har eller som planerar att åta sig ett uppdrag som fortbildningssamordnare.

 • Vilka uppgifter ingår i uppdraget?
 • Är uppdraget tidsbegränsat?
 • Hur mycket arbetstid skall användas för uppdraget (alt. vilken ersättning ges)?
 • Innebär uppdraget ett extra lönepåslag?
 • Hur mycket administrativt stöd ingår (hjälp med bokningar, utskick etc.)?
 • Var ligger budgetansvaret för fortbildningsinsatserna? Disponerar fortbildningssamordnaren en egen budget?
 • Gäller fortbildningsuppdraget enbart allmänläkare, eller ingår fler personalkategorier eller krav på samordning?
 • Finns utrymme för egen kompetensutveckling, t ex deltagande i nationella nätverksmöten?
 • På vilket sätt regleras uppdraget om nya uppgifter skulle tillkomma?
 • Är uppdraget definierat i en skriftlig överenskommelse?

Dokument antaget av SFAM:s styrelse 2017-11-30

Uppdragsbeskrivningar för fortbildningssamordnare 2017

Stockholm Sara Hallander Ladda ner avtal
Stockholm Alexander Hedman Ladda ner avtal
Norrbotten Anna Beck Ladda ner avtal
Gävleborg Anna-Karin Svensson

 

Ladda ner avtal

Lokal Fortbildningsstruktur för läkare Primärvården Gästrikland.pdf

Skåne Sten Tyrberg Ladda ner avtal 2017

Ladda ner avtal 2014

Dalarna Zigge Freijs Ladda ner avtal