ST-Läkare i allmänmedicin

Här hittar du information om de delar av SFAMs arbete som särskilt rör dig som ST-läkare eller handledare för ST-läkare.

Du kan anmäla dig som medlem i SFAM genom att klicka på länken Bli medlem som finns på flera ställen här på hemsidan. Avgiften för  ST-läkare är lägre än för färdiga specialister. Som ST-läkare betalar du inte någon avgift första året du är medlem.

Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivningar för ST

SFAMs rekommendationer

SFAMs rekommendationer för ST delmål 2021-års målbeskrivning

SFAMs rekommendationer för BT-delmål 2021-års målbeskrivning

Kurser

Det finns också många lokala eller regionala kurser. Kontakta din studierektor.

Obligatoriska kurser SOFS 2015:8

 1. Allmänmedicinskt arbetssätt
 2. Kommunikation med patienter och närstående
 3. Medarbetarskap. ledarskap och pedagogik
 4. BVC, barnmedicin
 5. Medicinsk vetenskap
 6. Etik mångfald och jämlikhet
 7. Sjukdomsförebyggande arbete
 8. Läkemedel
 9. Försäkringsmedicin
 10. Palliativ vård i livets slutskede
 11. Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation
 12. Lagar och föreskrifter som gäller för allmänmedicin

Flera ämnen kan behandlas under en och samma kurs.

SFAMs kompetensvärderingar

SFAM rekommenderar en extern värdering i mitten och en i slutet av ST, för att du och din handledare ska få hjälp att se med nya ögon på din utbildning. I några regioner är en mittvärdering ett krav i ST-kontraktet.

SFAMs kompetensvärderingsråd anordnar Mitt-i-ST och specialistexamen, läs mer via länkarna:

 • Mitt-i-ST: En avstämning när du befinner dig kring mitten av din ST. Hur går det? Vad behöver du tänka på inför slutet av din ST? Du får en erfaren utomstående allmänläkares synpunkter på just din ST. Alla värderare har gått särskild utbildning för att ge dig bästa möjliga råd och vägledning.
 • Specialistexamen: Slutet på ST innebär början på ditt yrkesliv som specialist i allmänmedicin. Stäm av din kompetens och få värdefulla tips inför ditt livslånga lärande. Tag tillfället i akt att bevisa för dig själv och andra vad du lärt dig. Specialistexamen är också öppen för den som är färdig specialist.

Arbetsplatsbaserade feedback instrument

 • Workplace Based Assessment (WPBA) är internationellt välkända instrument för kompetensvärdering genom validerade enkäter som rekommenderas i målbeskrivningen. Arbete pågår för att validera och anpassa sådana instrument till svenska förhållanden.
 • MSF för läkare är den svenska validerade versionen av the General Medical Council Multisource Feedback Questionnaire, en 360 graders metod där ST-läkare eller specialister kan få anonym feedback från medarbetare och patienter i sin kompetensutveckling. Den som samlat enkätsvar kan beställa konfidentiella rapporter som för närvarande är gratis. Vi använder ST-forums webbserver. Instrumentet rekommenderas för användning i början och i mitten av ST som ett komplement till annan kompetensvärdering och fungerar även för kollegial dialog i fortbildningen. Mer information finns i denna artikel.

SPUR-inspektioner av ST

SPUR-inspektion är en kvalitetsgranskning av specialiseringstjänstgöringen. Socialstyrelsen kräver att extern granskning av utbildningen sker vart femte år och att eventuella brister bör åtgärdas.

Lipus AB, ett bolag ägt av Läkarförbundet, administrerar SPUR-inspektioner för alla specialiteter med stöd av samordnare. Dessa är utsedda av respektive specialitetsförening och har till uppgift att rekrytera, utbilda och samordna SPUR-inspektörer.

Samordnare för SPUR-inspektionerna inom allmänmedicin är f.n. Gösta Eliasson, gosta.eliasson@sfam.se.

Mer information om SPUR finns på Lipus hemsida.

Råd och nätverk

Flera råd och nätverk inom SFAM arbetar med ST-relaterade frågor. Titta regelbundet på deras sidor för matnyttig information:

SFAMs ST-dagar

Varje år anordnas en kongress för ST-läkare i allmänmedicin. SFAM står bakom arrangemanget. Program och planering drivs av ST-läkare från den ort där dagarna hålls. ST-dagarna är en uppskattad mötesplats och ett tillfälle att få uppdatera sig inom många områden.

Och mycket, mycket mer…

SFAM har även många andra aktiviteter och information som berör alla läkare i primärvården, både ST-läkare och specialister. Till exempel: