Rådet för hållbar diagnostik och behandling

Ordförande och kontaktperson

Oskar Lindfors – oskarlindfors81@hotmail.com

Medlemmar

David Gyll
Josabeth Hultberg
Minna Johansson
Karin Mossberg
Hálfdán Pétursson
Jonas Sjögreen
Staffan Svensson
Andreas Thörneby
Sofia Zettermark

Adjungerad

Shai Mulinari

Rådets uppdrag

SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling (“SFAM-H”) bildades 2017 mot bakgrund av en växande internationell medvetenhet om det långsiktigt ohållbara med ett eskalerande utbud och konsumtion av vård, som inte svarar mot de största behoven. Arbete för en hållbar diagnostik och behandling innebär att identifiera meningslösa och skadliga åtgärder för att minska skador, och frigöra resurser till åtgärder som är till nytta för patienterna. Rådet arbetar i enlighet med SFAMs policydokument Överdiagnostik och annan överanvändning av medicinska metoder som också finns i internationella versioner antagna av Nordic Federation of General Practice (NFGP) och WONCA Europe. Det innebär att rådet ska bidra till att sätta överdiagnostik på agendan hos sina egna medlemmar, andra läkare, sjukvårdsmyndigheter, media och allmänheten, för att stimulera till samhällsdebatt och bidra till bättre användning av sjukvårdens tjänster.

Vill du engagera någon i SFAM-H för en workshop, ett seminarium, en föreläsning, ett samarbete? Hör av dig till ordföranden Oskar!

Foto-av-rådet-april-2024

Policydokument

Överdiagnostik och annan överanvändning av medicinska metoder – antaget av SFAM 2018, är en svensk översättning av Position paper on overdiagnosis & related medical excess från Nordic Federation of General Practice, 2017.

Publikationslista

Artiklar och debattinlägg av rådsmedlemmar och likasinnade

Andra länkar

Global Center for Sustainable Healthcare – Time Needed to Treat (TNT)
Förslag till modell för horisontell prioritering inom hälso- och sjukvård – Prioriteringscentrums rapport 2023:2