Rådet för hållbar diagnostik och behandling

Ordförande och kontaktperson

Hálfdán Pétursson, halfdanpe@gmail.com

Övriga medlemmar

Malin André
Ulrika Elmroth
Minna Johansson
Josabeth Hultberg
Jan Håkansson
Oskar Lindfors
Jonas Sjögreen
Staffan Svensson

Policydokument

Överdiagnostik och annan överanvändning av medicinska metoder:

Rådets uppdrag

SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling bildades 2017 mot bakgrund av en växande internationell medvetenhet om det långsiktigt ohållbara med ett eskalerande utbud och konsumtion av vård, som inte svarar mot de största behoven. Arbete för en hållbar diagnostik och behandling innebär att identifiera meningslösa och skadliga åtgärder för att minska skador, och frigöra resurser till åtgärder som är till nytta för patienterna. Rådet arbetar i enlighet med SFAMs policydokument   “Överdiagnostik och annan överanvändning av medicinska metoder“som också finns i internationella versioner antagna av Nordic Federation of General Practice (NFGP) och WONCA Europe. Det innebär att rådet ska bidra till att sätta överdiagnostik på agendan hos sina egna medlemmar, andra läkare, sjukvårdsmyndigheter, media och allmänheten, för att stimulera till samhällsdebatt och bidra till bättre användning av sjukvårdens tjänster.