SFAM Halland


Kallelse

Årsmöte SFAM Halland och DLF Halland

Gästföreläsare:

Bengt Augustsson, allmänläkare,

Bengt berättar om sin tid som jeepläkare i Afrika

Alla läkare inom primärvården är välkomna!

Tid

Tisdag 27 februari kl 18.00

Plats

Lokal Åbrinken, Falkenbergs vårdcentral

Program

18.00 Gästföreläsare Bengt Augustsson

18.45 En liten matbit

19.00 Årsmöte DLF Halland

19.30 Årsmöte SFAM Halland

20.00-20.30 Avslutning

Anmälan

Obligatoriskt, senast 21 februari till michaellovric@hotmail.com. Enklare förtäring erbjuds, meddela ev. specialkost.

Varmt välkomna!


Ordförande: Michael Lovric

Sekreterare och kassör: Erik Bengtsson erik.bengtsson@sfam.se

SFAM-Halland bedriver opinionsbildning, bland annat genom debattinlägg i lokalpressen. Föreningen har också genomfört flera enkätundersökningar riktade till allmänläkare i Halland. Med jämna mellanrum möts styrelsen och representanter för Regionledningen för diskussion om primärvårdens framtid. Styrelsemöten hålls cirka 4 gånger per år och är samlokaliserade med DLF-Hallands styrelsemöten.

Gemensamt styrelsemöte med både SFAM-Halland och DLF-Halland i Falkenberg september 2023.
Ledamöter från vänster: Gertrud Spross Sandberg, Linus Källgård, Michael Lovric, Hatidje Youmer, Sofia Mörtsell, Erik Bengtsson, Linn Ståhl, Albin Mörtsell, Christina Unell, Mats Wasberg och Malin Oskarsson.

Hög arbetsbelastning vanligt bland allmänmedicinska specialister och ST-läkare i Halland

Lokalföreningen SFAM-Halland fick tillsammans med DLF under hösten 2021 signaler om hög arbetsbelastning på vissa vårdcentraler i Halland och att allmänläkare väljer att minska arbetstiden eller byta jobb på grund av detta.

Under oktober 2021 genomfördes en webbenkät riktad till 82 offentliganställda och 65 privata specialister i allmänmedicin samt till regionens 87 ST-läkare.

Svarsfrekvensen uppgick för ST-läkarna till 76 procent, för offentliganställda specialister till 56 och för specialister i privat verksamhet till 26 procent.

Endast var femte läkare upplever sin nuvarande arbetsbelastning som ”lagom”. Tjugo procent av ST-läkarna och 35 procent av specialisterna anger sin arbetsbelastning som ”mycket hög” (figur 1). Nästan hälften anger att de under senaste året haft planer på att minska sin arbetstid eller säga upp sig, eller så har de tidigare gjort detta på grund av hög arbetsbelastning (figur 2).

Undersökningen visar att en stor andel allmänläkare och ST-läkare i Halland upplever sin arbetsbelastning som mycket hög. Dessa läkare kan befinna sig på gränsen till vad de klarar av arbetsmässigt. Detta kan förklara varför tre av fyra av läkare i primärvården överväger att minska sin arbetstid eller säga upp sig.

FQ-grupp

För er som blev intresserade av att starta FQ-grupp vid det digitala mötet i juni 2020: här är en artikel från tidskriften AllmänMedicin 2018 om hur FQ-gruppen kan fungera.

FQ grupp -en varudeklaration

SFAM-Hallands styrelse vald 22 mars 2023

Michael Lovric (ordförande) samt ledamöterna Linus Källgård, Gertrud Spross Sandberg, Christina Unell,  Sofia Mörtsell, Hatidje Youmer och Erik Bengtsson (sekreterare och kassör).

Michael Lovric

Michael Lovric, ordförande

Christina Unell

Gertrud Spross Sandberg

Hatidje Youmer

Linus Källgård

Sofia Mörtsell

Erik Bengtsson, sekreterare och kassör