SFAM Halland

Ordförande: Gösta Eliasson, gosta.eliasson@sfam.se

SFAM-Halland bedriver opinionsbildning, bland annat genom debattinlägg i lokalpressen. Föreningen har också genomfört flera enkätundersökningar riktade till allmänläkare i Halland. Med jämna mellanrum möts styrelsen och representanter för Regionledningen för diskussion om primärvårdens framtid. Även vid föreningens årsmöten, som hålls i mars, inbjuds företrädare för Region Halland. Styrelsemöten hålls cirka 4 gånger per år och är samlokaliserade med DLF-Hallands styrelsemöten.

Gemensamt styrelsemöte på Rya gård september 2021.
Styrelsemöte SFAM Halland 2021
Ledamöter från vänster:
DLF-Hallands styrelse: Mats Wasberg, Johan Berander, Malin Oskarsson, Albin Mörtsell, Gunnar Claësson. (Saknas på bilden: Kristian Brandt.)
Från SFAM-Halland: Gertrud Spross Sandberg, Gösta Eliasson, Michael Lovric, Sofia Mörtsell. (Saknas på bilden: Pierre Carlsson, Mats Rydberg, Erik Bengtsson, Annica Lindström, Christina Unell).

FQ-grupp

För er som blev intresserade av att starta FQ-grupp vid det digitala mötet i juni 2020: här är en artikel från tidskriften AllmänMedicin 2018 om hur FQ-gruppen kan fungera.

FQ grupp -en varudeklaration

Till Årets allmänläkare 2019 utsågs Sverker Nilsson, här med Gösta Eliasson i bakgrunden.

SFAM-Hallands styrelse vald 9 mars 2021

Gösta Eliasson (ordf) samt ledamöterna Gertrud Spross-Sandberg, Christina Unell, Mats Rydberg, Sofia Mörtsell, Pierre Carlsson, Michael Lovric, Annica Lindström och Erik Bengtsson.

Gösta Eliasson, ordförande

Gertrud Spross Sandberg

Christina Unell

Michael Lovric

Michael Lovric

Erik Bengtsson, sekreterare

Mats Rydberg

Pierre Carlsson

Sofia Mörtsell