SFAM Halland

Ordförande: Gösta Eliasson, gosta.eliasson@sfam.se

SFAM-Halland bedriver opinionsbildning, bland annat genom debattinlägg i lokalpressen. Föreningen har också genomfört flera enkätundersökningar riktade till allmänläkare i Halland. Med jämna mellanrum möts styrelsen och representanter för Regionledningen för diskussion om primärvårdens framtid. Även vid föreningens årsmöten, som hålls i mars, inbjuds företrädare för Region Halland. Styrelsemöten hålls cirka 4 gånger per år och är samlokaliserade med DLF-Hallands styrelsemöten.

FQ-grupp

För er som blev intresserade av att starta FQ-grupp vid det digitala mötet i juni 2020: här är en artikel från tidskriften AllmänMedicin 2018 om hur FQ-gruppen kan fungera.

FQ grupp -en varudeklaration

Till Årets allmänläkare 2019 utsågs Sverker Nilsson, här med Gösta Eliasson i bakgrunden.

SFAM-Hallands styrelse vald 5 mars 2020

Gösta Eliasson (ordf), Ellinore Nilsson (Kassör) samt ledamöterna Ulf Peber, Gertrud Spross-Sandberg, Christina Unell, Mats Rydberg, Sofia Mörtsell, Pierre Carlsson, Amanda Svedberg och Erik Bengtsson.

Årsmöte för SFAM Halland och DLF:s lokalavdelning i Halland

Möt DLF:s ordförande, Marina Tuutma, den 9 mars!

Tyvärr förhindrar pandemin att vi träffas fysiskt i år. Vi hoppas dock att du har möjlighet att delta digitalt. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Marina Tuutma, DLF:s ordförande, att delta. Vi kommer att diskutera politikerkampanjen, det vill säga hur vi får våra halländska regional- och riksdagspolitiker att förstå hur god och nära vård i Halland bör se ut.

Tid

Tisdag 9 mars 2020 kl 19-21.30

Mötesform

Digitalt möte med Zoom.

Länk till videomöte
https://us02web.zoom.us/j/81395867725

Program 
19.00 Årsmöte SFAM-Halland
19.45 Årsmöte DLF-Halland
20.30 Politikerkampanj 2021. Gäst: Marina Tuutma, ordförande DLF
21.30 Avslutning

Anmälan
Senast 8/3 till gosta.eliasson@sfam.se

Mycket välkommen!

Gösta Eliasson                                Mats Wasberg

Ordförande SFAM-Halland     Ordförande DLF:s lokalavdelning Halland

Gösta Eliasson, ordförande

Christina Unell

Ellinore Nilsson, kassör

Erik Bengtsson, sekreterare

Gertrud Spross Sandberg

Mats Rydberg

Pierre Carlsson

Sofia Mörtsell

Ulf Peber