SFAM Halland

Ordförande: Gösta Eliasson, gosta.eliasson@sfam.se

SFAM-Halland bedriver opinionsbildning, bland annat genom debattinlägg i lokalpressen. Föreningen har också genomfört flera enkätundersökningar riktade till allmänläkare i Halland. Med jämna mellanrum möts styrelsen och representanter för Regionledningen för diskussion om primärvårdens framtid. Även vid föreningens årsmöten, som hålls i mars, inbjuds företrädare för Region Halland. Styrelsemöten hålls cirka 4 gånger per år och är samlokaliserade med DLF-Hallands styrelsemöten.

För er som blev intresserade av att starta FQ-grupp vid det digitala mötet i juni 2020: här är en artikel från tidskriften AllmänMedicin 2018 om hur FQ-gruppen kan fungera.

Kurs för FQ-gruppledare 5-6 oktober 2020, se SFAM:s kalendarium.

Till Årets allmänläkare 2019 utsågs Sverker Nilsson, här med Gösta Eliasson i bakgrunden.

SFAM-Hallands styrelse vald 5 mars 2020

Gösta Eliasson (ordf), Ellinore Nilsson (Kassör) samt ledamöterna Ulf Peber, Gertrud Spross-Sandberg, Christina Unell, Mats Rydberg, Sofia Mörtsell, Pierre Carlsson, Amanda Svedberg och Erik Bengtsson

Gösta Eliasson, ordförande

Amanda Svedberg

Christina Unell

Ellinore Nilsson, kassör

Erik Bengtsson, sekreterare

Gertrud Spross Sandberg

Mats Rydberg

Pierre Carlsson

Sofia Mörtsell

Ulf Peber