Studierektorsnätverket

Kontakt

I första hand Helena Schildt Tossman  helena.schildt-tossman@sll.se
I andra hand Eva de Fine Licht  eva.de_fine_licht@vgregion.se

Nätverkets arbete

Studierektorsnätverket är ett forum för samarbete mellan landets omkring 120 studierektorer i allmänmedicin. Nätverket har två möten varje år – ett kort möte i anslutning till SFAM:s Allmänmedicinska kongress och ett tvådagars internat på hösten där lokala studierektorer står för värdskapet. Nätverket har ett debattforum på internet, tillgängligt för studierektorerna.

Nätverket har en Studierektorsmatrikel med kontaktuppgifter till landets studierektorer i allmänmedicin. Vill du uppdatera dina uppgifter i matrikeln, kontakta Tommy Bromander. Matrikeln kommer också att finnas på SFAM:s kansli.