ST-Dagarna

Varje år anordnas en kongress för ST-läkare i allmänmedicin. SFAM står bakom arrangemanget. Program och planering drivs av ST-läkare från den ort där dagarna hålls. ST-dagarna är en uppskattad mötesplats och ett tillfälle att få uppdatera sig inom många områden.

SFAM:s ST-dagar 2024

SFAM:s ST-dagar arrangeras i Nyköping 9-11 oktober

ST-dagarna är en årlig kongress för ST-läkare i allmänmedicin. Här möts hundratals blivande allmänläkare från hela landet för att inspireras, utbyta kunskaper och erfarenheter och tillsammans verka för en bättre primärvård–för både patienter och läkare. Bakom arrangemanget står SFAM, medan planeringen och det praktiska genomförandet drivs av ST-läkare från lokala vårdcentraler. De första ST-dagarna hölls i Västerås 2003 och nu har turen kommit till Sörmland och Nyköping att arrangera 2024 års dagar. Temat är: Mod, Relationer och Hållbarhet. Kongressen kommer bestå av föreläsningar samt paneldebatter i helsal. Men också valbara föreläsningar och workshops i mindre grupper. Kvällsaktiviteter, bankettmiddag samt valbara morgonaktiviteter är också en del av programmet. Vi vill med denna kongress ingjuta mod och inspirera till hållbara arbetsmetoder, både för patienter och läkare. Välkomna till kuststaden Nyköping – det kommer bli bra!

 www.stdagarna.se

Kontaktuppgifter till arrangörsgruppen:
Stina Schell, Stina.Schell@regionsormland.se
Anna Berg, Anna.E.Berg@regionsormland.se

Tidigare ST-dagar

ST-dagarna 2023 arrangerades i Skövde

ST-dagarna 14-16 september 2022 i Visby

Här är länk till programmet.

Arrangör

SFAM Gotland

E-post:

stdagarnaivisby2022@gmail.com


ST-dagarna 6-8 november 2019 i Stockholm

Tema: Kontinuitet – allmänmedicinens kärna.

Kontaktpersoner

Kontakt med arrangörsgruppen: stdagarna2019@gmail.com

ST-dagarna i allmänmedicin 15 – 17 oktober 2018 hölls i Jönköping med tema ”Framtidens Primärvård – Vart är vi på väg?.

Här är programmet.

Här finns filmer och annan information från ST-dagarna i Åre 2017