SFAM Stockholm

Ordförande Maria Wolf, maria.wolf@sll.se

Styrelsen SFAM Stockholm år 2020

Maria Wolf, ordförande maria.wolf@sll.se
Kenneth Ilvall, vice ordförande
Lars Bäcklund, sekreterare
Cecilia Arvinge, IT/hemsideansvarig
Lennart Råhlén, ledamot
Miriam Melles, adjungerad