SFAM Stockholm

Ordförande Maria Wolf, maria.wolf@regionstockholm.se

Styrelsen SFAM Stockholm år 2024:

Maria Wolf, ordförande
Christine Rydholm, vice ordförande
Lars Bäcklund, sekreterare, ekonomiansvarig
Mark Albeek, ledamot
Miriam Melles, ledamot
Lennart Råhlén, ledamot
Camilla Berggren, ledamot
Jacob Söderlund, ledamot
Sara Jansson, ledamot

SFAM Stockholm är en lokalförening inom SFAM (Svensk Förening för Allmänmedicin). SFAM är den vetenskapliga och professionella föreningen för Specialister i Allmänmedicin (läs mer här). Vi arbetar för att främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling för regionens Distriktsläkare