SFAM Stockholm

Ordförande Maria Wolf, maria.wolf@sll.se

Styrelsen SFAM Stockholm år 2021

Maria Wolf, ordförande maria.wolf@sll.se
Miriam Melles, vice ordförande
Lars Bäcklund, sekreterare
Lennart Råhlén, ledamot
Kenneth Ilvall, ledamot
Mark Albeek, ledamot (Hemsideansvarig)
Christine Rydholm, ledamot (Teams-ansvarig)
Camilla Berggren, ledamot