SFAM Östergötland

Ordförande: Emil Kristensson emil.kristensson@regionostergotland.se

Välkommen till sidan för SFAMs lokalförening i Östergötland! Här kan du läsa mer om styrelsen och annat som rör föreningen.

SFAM Östergötland är en aktiv förening som har som ambition att verka för att stärka allmänmedicinen i Östergötland, med utgångspunkt från ett allmänmedicinskt syn- och förhållningssätt.

Vill du bli medlem i SFAM? Gå in på följande länk: https://www.sfam.se/foreningen .

Eller skicka ett mejl till: emil.kristensson@regionostergotland.se

Aktuellt

Nationell SFAM-kongress i Norrköping 2018

2018 arrangerades den årliga nationella SFAM-kongressen av SFAM Östergötland, och äga rum i Norrköping, den 18-20 april. Se under Kongresser på SFAMs hemsida.

Välbesökt SFAM-tema i december 2016

Den 8 december 2016 arrangerade SFAM Östergötland, tillsammans med Allmänmedicinskt Centrum, årligt SFAM-tema. Ämnet för dagen var ”Primärvårdens framtid – hur blir det i Östergötland?” med fokus på projektet Framtidens bästa primärvård och Göran Stiernstedts nationella utredning Effektiv vård. Som särskilt inbjuden gäst var Göran Stiernstedt själv, som föredrog kring några av de centrala delarna i utredningen. Bland övriga inbjudna talare återfanns bl a regiondirektör Mats Uddin, regionråd Kaisa Karro och närsjukvårdschef Rolf Östlund.

Mötet avrundades med en frågepanel, och därefter uppmärksammades under mötet också alla nyblivna specialister i allmänmedicin i Östergötland under det gångna året.

SFAM-temat var mycket välbesökt och lockade ett hundratal medarbetare från primärvården i Östergötland. Efter mötet fortsatte eftermiddagen för de som ville på Beer & Burger pub.

Styrelse

Emil Kristensson, ordförande emil.kristensson@regionostergotland.se
Josabeth Hultberg
Helena Glad, sekreterare
Christina Fischer, kassör
Sabina Hetic
Emil Kristenson
Magnus Oweling

Dokument