Kontakt

SFAM:s kansli

E-post: kansli@sfam.se

Postadress
Box 738
101 35 Stockholm
Sverige

Besöksadress
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Ekonomi- och kansliansvariga
Heléne Swärd – helene.sward@sfam.se

Isabelle Körner Johnsson – isabelle.korner.johnsson@sfam.se

Tel: 070-5225221, säkrast mån-fre kl 9 – 16

Mitt-i-ST-kansli
Katarina Boltensternkatarina.boltenstern@sfam.se eller mittist@sfam.se
Tel: 076-13 94 404

Examenskansli
Frågor om specialistexamen kan ställas till examen@sfam.se.

SFAM:s fortbildningsprojekt
Frågor kan ställas till  ulf@mawe.se.

SFAM:s styrelse

Ordförande: Magnus Isacsonmagnus.isacson@sfam.se, tel 0739-465072
Kontaktuppgifter till övriga ledamöter, se Organisation/Styrelse.

Lokalföreningar, råd och nätverk

Kontaktuppgifter till lokalföreningarna, samt föreningens råd och nätverk finns på deras respektive sidor under rubriken Föreningen på sidans överkant.

Tidskriften AllmänMedicin

Chefredaktör Jens Halldin – chefredaktor@sfam.se.

Övrigt

Organisationsnummer: 802 009-5397
Bankgiro: 5459-4866

Länk till blanketter och riktlinjer för ekonomisk ersättning