Nätverk för psykisk ohälsa

Kontakt

Katrin Hagskog Engel katrin.hagskog-engel@sll.se

Nätverkets arbete

Samlar allmänläkare intresserade av psykisk ohälsa