Nätverk för konsultation

SFAM:s nätverk för konsultation bildades i samband med SFAM:s kongress i Karlstad i april 2017.

Information om nätverket finns i tidskriften AllmänMedicin 1/2018, sidan 5.

Kontaktpersoner:

Staffan Ahlkvist  staffan.ahlkvist@gmail.com

Anneli Vinensjö här
Charlotte Hedberg här
Conny Svensson här 
Gerd Carlsson Ahlén här
Malin Lagerberg här
Mats Rydberg här

Verksamhetsberättelse SFAMs nätverk för konsultation 2018

Nätverket består av över 130 medlemmar. Kontaktpersoner är Anneli Vinensjö, Gunilla Fabricius, Conny Svensson, Charlotte Hedberg, Sofia Hellman och Staffan Ahlkvist.

Nätverket hade ett välbesökt möte på SFAMs kongress i Norrköping där bland annat behovet kurskriterier lyftes.

Årets huvudaktivitet var decembermötet på Läkarförbundet som samlade drygt 30 engagerade deltagare från hela landet med bland annat studierektorer, kurshandledare samt lärare på läkarprogrammen.

Speciellt inbjuden gäst Jan Helge Larsen presenterade en ny metod för återkoppling av inspelade videosamtal i klinisk praktik. Lars Englund från Falun presenterade kurserna i sjukskrivning som framgångsrikt hållits under 15 års tid och där konsultationen om sjukskrivning utgör kursens tyngdpunkt.

Tema för eftermiddagen var Läkarprogrammens konsultationsundervisning med en presentation från Göteborg av Jessica Liljedahl. 

Mötet avslutades med att olika arbetsgrupper bildades för fortsatt arbete. Den mest prioriterade uppgiften ansågs vara att utarbeta kriterier för ST-kurs i Konsultationen. Anneli Vinensjö och Anna-Karin Svensson är kontaktpersoner i frågan och målet är att presentera på SFAM-mötet i Borås, där konsultationsnätverket har egen tid och lunch. 

Konsultationsnätverket har bildat en grupp för planering av konsultationsundervisningen i nya 6-åriga Läkarutbildningen som kommer träffas i april i samband med Allmänmedicinska Akademiska mötet.

Planeringen för Konsultationsnätverkets årliga decembermöte 2019 är igång.