Nätverk för konsultation

Konsultationsnätverkets årsmöte  9 december på Svenska Läkarsällskapet

IRL deltagare i Workshop 10-12
Lunch 12-13
Workshop 1430-16  
Vad kan våra ST läkare efter konsultationskursen? Vad kan man se av det efter 6- 12 månader tex ”mitt i ST”?
Vad fungerar / vad är problemen  med kurserna? Är lärandemål hjälpsamma? Vad är egentligen problembaserad pedagogik ? Hur ser läkarutbildningen ut idag på olika orter?
Zoom möte deltagare  13-1430
Patient eller personcentrering? behövs begreppen?
Litteraturgenomgång av Helene Bodegård Allmänläkare doktorand i Medicinsk Etik KI  
Kvitton” i konsultation – en neurofysiologisk mekanism?
Jan Helge Larsen Kph 
Konsultationens sex kritiska passager – checklista för självstyrt lärande?
Charlotte Hedberg   
Återkoppling på konsultationer via zoom- vilka erfarenheter har vi nu?
Gerd Ahlen VG Joel Freilich Sth Camilla Jedenfors Sth  Gunilla Fabricius VG   
Patientcentrering och akutmedicin – när patienten är existentiellt utsatt- ett samarbete i Lund/Malmö läkarutbildning 
Katarina Bengtsson 

Välkomna

Charlotte Hedberg, Conny Svensson, Helene Bodegård

                                                                 

SFAM:s nätverk för konsultation bildades i samband med SFAM:s kongress i Karlstad i april 2017.

Information om nätverket finns i tidskriften AllmänMedicin 1/2018, sidan 5.

Kontaktpersoner:

Staffan Ahlkvist  staffan.ahlkvist@gmail.com

Anneli Vinensjö (e-post)
Charlotte Hedberg (epost)
Conny Svensson (epost)
Gerd Carlsson Ahlén (epost)
Malin Lagerberg (e-post)
Mats Rydberg (epost)