Torsdagsmöten

SFAM:s torsdagsmöten har blivit ordinarie verksamhet inom SFAM. Redaktionen bildar nu därför ett eget råd. Ordförande i rådet är chefredaktör Anna Flod.

Läs mer om verksamheten på deras egen hemsida.

Vid frågor kontakta: info@sfamstorsdagsmoten.se

Redaktionen för SFAM:s torsdagsmöten

Redaktionsarbetet bedrivs enligt principen att torsdagsmötena ska vara för, av och med allmänläkare. Innehållet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Redaktionen utgörs uteslutande av allmänläkare från olika delar av landet.

Susanna Althini
Lars Bäcklund
Gunnar Carlgren
Anna Flod
Andreas Lindmark
Ulf Måwe
Karin Ranstad
Cecilia Ryding
Meta Wiborgh