SFAM Kursgranskning

 

Kvalificerad rådgivning och kvalitetsgranskning av allmänmedicinska lärandeaktiviteter

SFAM Kursgranskning erbjuder kvalificerad rådgivning samt kvalitetsgranskning av allmänmedicinska lärandeaktiviteter. Rådgivning och granskning är avgiftsbelagd, baseras på en konstruktiv dialog med den intresserande arrangören och utförs i SFAM fortbildningsråds regi av en eller flera av SFAM:s styrelse utsedda specialister i allmänmedicin.

Dialogen handlar om fastställda fokusområden:

 •       Motivering till arrangemang
 •       Jäv
 •       Ekonomi
 •       Behovsidentifiering
 •       Målgrupp och antagningskriterier
 •       Syfte och lärandemål
 •       Utbildare och andra medarbetare
 •       Innehåll
 •       Metoder
 •       Inlärningsmiljö
 •       Utvärdering
 •       Uppföljning – utveckling

Granskningen gäller för ett år vid oförändrat innehåll. Vid oförändrat innehåll sker förnyad granskning genom förenklat förfarande.

Kvalitetsstämpel ”Granskad av SFAM” – Annonsering på “SFAM Kursgranskning” webbsida 

Aktiviteter som har vid granskning bedömts uppfylla samtliga SFAM:s kriterier annonseras kort på “SFAM Kursgranskning” webbsida. Vid utannonsering av dessa aktiviteter får arrangören, utan extra kostnad, använda logotypen ”Granskad av SFAM”.

SFAM:s kriterier – Aktuell version av policydokument: Information till arrangörer 

Vill du veta mer eller anmäla en aktivitet för granskning?  

Kontakta SFAM Kursgranskning kursgranskning@sfam.se

 

Granskad av SFAM 

 

*Hösten 2022 – Våren 2023

Allmänläkarkurser – Primärvårdens utbildningsenhet, Västra Götalandsregionen

-samtliga kurser: Allmänläkarkurser – Primärvårdens utbildningsenhet (vgregion.se)

Kursenheten – Primärvårds utbildningsenhet – Vårdgivare Skåne, Region Skåne

-utvalda kurser: Specialiseringstjänstgöring (ST) – Vårdgivare Skåne (skane.se)

 • Allmänmedicinskt arbetssätt
 • Basal gynekologi
 • Forskningsstöd för ST-läkare
 • Handledarkurs för och av allmänläkare
 • Juridikkurs för ST-läkare i allmänmedicin
 • Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin

KursMedicin – Fortbildning för läkare, KursMedicin AB

-samtliga kurser: KursMedicin – fortbildning för läkare

Vill du lämna synpunkter gällande de ovannämnda aktiviteterna? 

Kontakta SFAM Kursgranskning kursgranskning@sfam.se