SFAM Skaraborg

Välkommen till sidan för SFAM:s lokalförening i Skaraborg!

Ordförande: Klas Fellbrant klas.fellbrant@gmail.com

Nyheter

Ny ordförande!

Ny ordförande 2021:

Klas Fellbrant klas.fellbrant@gmail.com

Vid årsmötet 24/4 2019 lämnade Anneli Vinensjö över ordförandeklubban till Margareta Hellgren.

Vi vill tacka Anneli för den tid och de ansträngningar hon lagt ner under tiden som ordförande!

Vid årsmötet, som hölls på Guldvingens vårdcentral, närvarade Jannike Norström – fortbildningssamordnare för allmänläkare – via Skype.

Dokument

Fungerande sjukvård kräver bättre utrustad primärvård!

Vill uppmärksamma er på att Margareta Hellgren skrivit en artikel i Göteborgs Posten (oktober 2018), som vi i SFAM styrelsen Skaraborg samt Älvsborg skrivit under.

Upprop för Skaraborgs specialister i allmänmedicin och ST-läkare i allmänmedicin

SFAM Skaraborgs upprop från 2013.

Styrelse

Klas Fellbrant ordförande, klas.fellbrant@gmail.com
Anneli Vinensjö kassör,
Femke Becht sekreterare.
Övriga ledamöter: Mohamed Hassan, Simon Lagerberg Johanisson, Malgorzata Lipka, Karl Nordström, Nadia Kahtan, Magnus Lundberg, Per Hjerpe, Björn Landström.