SFAM Skaraborg

Välkommen till sidan för SFAM:s lokalförening i Skaraborg!

Ordförande: Margareta Hellgren  amargareta.leonardsson-hellgren@vgregion.se

Nyheter

Ny ordförande!

Vid årsmötet 24/4 2019 lämnade Anneli Vinensjö över ordförandeklubban till Margareta Hellgren.

Vi vill tacka Anneli för den tid och de ansträngningar hon lagt ner under tiden som ordförande!

Vid årsmötet, som hölls på Guldvingens vårdcentral, närvarade Jannike Norström – fortbildningssamordnare för allmänläkare – via Skype.

Dokument

Fungerande sjukvård kräver bättre utrustad primärvård!

Vill uppmärksamma er på att Margareta Hellgren skrivit en artikel i Göteborgs Posten (oktober 2018), som vi i SFAM styrelsen Skaraborg samt Älvsborg skrivit under.

Upprop för Skaraborgs specialister i allmänmedicin och ST-läkare i allmänmedicin

SFAM Skaraborgs upprop från 2013.

Styrelse

Namn Funktion Arbetsplats e-mail
Margareta Hellgren ordförande Närhälsan Södra Ryd, Skövde margareta.leonardsson-hellgren@vgregion.se
Ingrid Granlund kassör Närhälsan Södra Ryd, Skövde ingrid.granlund@vgregion.se
Anneli Vinensjö ledamot Närhälsan Billingen, Skövde anneli.vinensjo@vgregion.se
Pia Steffensen ledamot Närhälsan Guldvingen, Lidköping pia.steffensen@vgregion.se
Jonas Ortman ledamot Capio, Grästorp jonas.ortman@telia.com
Erik Andersson ledamot Bräcke diakoni erik.andersson@brackediakoni.se
Björn Landström ledamot Närhälsan Tidan bjorn.landstrom@vgregion.se
Karl Nordström suppleant Närhälsan Ågårdskogen, Lidköping karl.nordstrom@vgregion.se
Mårten Segerkvist suppleant, webansvarig Bräcke diakoni, Vilan, Skara marten.segerkvist@brackediakoni.se