Utbildningsrådet

Kontakt

Ordförande Anna Beck   anna.beck@norrbotten.se

Ledamöter:

Christina Vestlund   christina.e.vestlund@vgregion.se
Tova de Ruvo Lohmann  tova.deruvo-lohmann@regionstockholm.se
Katarina Bengtsson katarina.bengtsson@med.lu.se
Anna Beck   anna.beck@norrbotten.se
Hanne Carlsson hanne.carlsson@regionorebrolan.se
Charlotte Hedberg charlotte.hedberg@ki.se

Rådets uppdrag

Målsättning för utbildningsrådet är att med hjälp av det allmänmedicinska kunskapsområdet långsiktigt verka för att beskriva, träna, utveckla och utvärdera klinisk kompetens i läkaryrket såväl under grundutbildning och allmäntjänstgöring som under allmänmedicinsk specialistutbildning.
En stor vikt läggs här på att utveckla nödvändig allmänmedicinsk handledarkompetens.

Med klinisk kompetens menas förmågan att integrera

  • medicinska kunskaper
  • färdigheter
  • förhållningssätt

för att kunna agera professionellt i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Allmänmedicinens centrala kunskapsområde är att med hjälp av en helhetssyn och med patientcentrering som metod snabbt hitta rätt i relation till aktuellt problem i flödet av patientens oselekterade symtompresentationer och problembeskrivningar samt att i samarbete med den enskilde patienten för överenskommelser om uppföljning och behandlingsstrategier.

Den pedagogiska grundsynen för detta arbete, både när det gäller studenter inom grundutbildningen och inom allmäntjänstgöring och specialistutbildning är det som inom modern pedagogik kallas problembaserat lärande. Denna pedagogik har en annan utgångspunkt än tidigare där teoretiska kunskaper alltid ansetts vara förutsättningen för en senare praktisk tillämpning.

Inom medicinens problembaserade lärande ser man praktik och teori som en interaktiv process där patientens problem skapar förutsättningar och motivation för relevant kunskapsinhämtande.

Med kunskap avses inte bara medicinsk faktakunskap utan även färdighetskunskap och förhållningssätt.

Sammanfattningsvis är vår målsättning att med utgångspunkt för problembaserat lärande och det allmänmedicinska kunskapsområdet göra den framtida läkaren inom alla specialiteter betydligt mer rustad för att lösa och handlägga kliniska problemställningar än tidigare läkarutbildningar kunnat erbjuda.