SFAM Dalarna

Hej och välkommen till oss i SFAM Dalarna!

SFAM Dalarna är en lokalförening  inom SFAM (Svensk Förening för Allmänmedicin). SFAM är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening och arbetar för att främja utbildning fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin (läs mer här). SFAM är en specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund och en sektion i Svenska Läkaresällskapet.


Vad gör vi?

Med en stor geografisk spridning har vi lokala utmaningar i Dalarna, både vad det gäller arbetet med våra patienter men också för oss kollegialt. Vi i SFAM engagerar oss bland annat för fortbildningen i regionen för att säkra att vi har läkare som håller sig uppdaterade och kan leverera bra vård.

Fortbildning: SFAM i Dalarna har en historia av att organisera Distriktsläkardagarna, utbildningsdagar för samtliga läkare i regionen. Nu är vi istället stöd för den fortbildningssamordnare som har en tjänst som innebär bland annat planering av dessa dagar.

Påverkansarbete: Inför politiska val i regionen har vi drivit en allmänmedicinsk kampanj för de lokala partierna, där vi bjudit in dem till möte för att presentera vår bild av allmänmedicinen, både hur den ser ut i dag och vilken framtid vi ser. Vi försöker också ha regelbunden dialog med regionledningen och vår divisionschef för att förbättra situationen på regionens vårdcentraler.

Organisatoriskt arbete: I lokalstyrelsen försöker vi inför varje verksamhetsår att identifiera arbetsområden som är relevanta just nu. Vi har också ett nära samarbete med Distriktsläkarföreningen (DLF) i Dalarna som vi har drivit vissa av våra projekt tillsammans med och vi brukar ha minst ett möte tillsammans varje år.

SFAM:s frågor lokalt samt sänder fullmäktige till föreningens årsmöte, som hålls i samband med föreningens kongress på olika platser i landet varje år.


Vem kan vara med?

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar, både de yrkesaktiva och pensionärer. Bli medlem här.


Vilka är vi?

Styrelsen vald vid årsmöte 2023-05-02:

Filip Sundahl, Avesta (ordförande)

Mikaela Lindh, Säter (kassör)

Jonas Nyström, Borlänge (styrelseledamot)

Emil Péclard, Falun (styrelseledamot)

Maria Rost, Falun (styrelseledamot)

Linda Sjörs, Falun (styrelseledamot)

Emil Péclard, Falun (styrelseledamot)

Filip Sundal, Avesta (ordförande)

Mikaela Lindh, Borlänge (styrelseledamot)

 


Valberedning:

Mia Wallén, Grycksbo

Ulrika Winninge, Falun


Kontakt:

Kontakta gärna någon av oss på förnamn.efternamn@regiondalarna.se om du vill veta mer om SFAM Dalarna, eller om du har egna förslag och synpunkter på hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa framtidens primärvård i Dalarna! 

Kontakt: Filip Sundal, filip.sundal@regiondalarna.se