SFAM Dalarna

Ordförande:

Emil Péclard,  Emil.Peclard@ltdalarna.se, Tel 070-6870017

Styrelse för SFAM Dalarna, vald vid årsmöte i Tällberg 2018-05-15

Emil Péclard (ordförande) Distriktsläkare Vårdcentral Tisken
Mats Hogmark (kassör) Distriktsläkare Vårdcentral Svärdsjö
Jon Roos Distriktsläkare Falu vårdcentral
Edvin Hammargren ST-läkare Vårdcentral Avestahälsan
Mia Wallén ST-läkare Vårdcentral Grycksbo
Karin Brandberg ST-läkare Vårdcentral Svärdsjö
Martin McKeon ST-läkare Vårdcentral Kvarnsveden

Kontakta gärna någon av oss på förnamn.efternamn@ltdalarna.se om du vill veta mer om SFAM Dalarna, eller om du har egna förslag och synpunkter på hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa framtidens primärvård i Dalarna!

Emil Péclard, 2018-10-17