Nätverket för barn- och ungdomshälsa

Nätverket för barn- och ungdomshälsa arbetar med frågor som rör barn och ungdomar inom allmänmedicinen.

Barn och ungdomar utgör en stor del av den totala patientgruppen inom primärvården, såväl på den ordinarie vårdcentralsmottagningen som inom barnhälsovården. Många allmänläkare möter dessutom barn och ungdomar inom elevhälsan, på ungdomsmottagningar eller i första linjens mottagningar för psykisk ohälsa.

Nätverket har bildats för att lyfta barn och unga inom allmänmedicinen och det allmänmedicinska perspektivet i frågor rörande barn- och ungdomshälsa.


Kontakt:

Ida Petersson–Schmidt ida.a.petersson@kronoberg.se

Anna Jurland Ståby anna.jurland@regiondalarna.se

Maria Birgerheim maria.birgerheim@rjl.se

Länkar:

Presentation SFAM-kongressen, Uppsala 240425

Allmänt:

Svenska Barnläkarföreningen

Vårdprogram och riktlinjer (Barnläkarföreningen)

Barn och unga (Socialstyrelsen)

Socialstyrelsens kunskapsguide barn och unga

Nationella kliniska kunskapsstöd Barn- och ungdomshälsa

Folkhälsomyndigheten

Sällsynta hälsotillstånd (Socialstyrelsen)

För barn:

MediPrep – hemsida om vård för barn och ungdomar

Barnhälsovård:

Rikshandboken i barnhälsovård

Elevhälsa:

Svenska skolläkarföreningen

Vägledning för elevhälsan

Ungdomsmedicin:

Svensk förening för Ungdomsmedicin

UMO

Metod- och kunskapsbanken (ungdomsmottagningarna.se)

Rapport skolbarns hälsovanor i Sverige 2021-22 (FoHM)

Levnadsvanor:

Kostråd för barn och ungdomar (Livsmedelsverket)

Vaccinationer:

Det svenska barnvaccinationsprogrammet (FoHM)

Vacciner som används i Sverige (FoHM)

Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer (FoHM)

Funderingar om och tveksamheter till vaccinationer (Rikshandboken i barnhälsovård)

Vaccin funkar (FoHM)

Att prata om vaccination (FoHM)

Innehållet i vaccin (Läkemedelsverket)

Vägledning för vaccination med levande försvagade vaccin, av barn som under graviditet och amning exponerats för immunmodulerande läkemedel

Checklista inför vaccination mot tuberkulos och rotavirusinfektion (Rikshandboken i barnhälsovård)

Våld och utsatthet:

Våld mot barn (Kunskapsguiden)

Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Könsstympning av flickor och kvinnor (Jämställdhetsmyndigheten)

Majblomman – Barndom fri från fattigdom

Barns rättigheter:

Barnombudsmannen

BRIS – Barnens Rätt i Samhället

Nationellt hälsoprogram för barn och unga:

Statlig utredning – Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Nationellt hälsoprogram för barn och unga ska ge bättre och mer jämlik hälsa (Socialstyrelsen)

Läkemedel:

ePed

Janusinfo

Psykisk hälsa:

Om sömn (sovadåligt.se)

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

BUP.se (region Stockholm)

Uppdrag psykisk hälsa

Andningsvägar:

Riktlinjer Allergi och Astma – Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin

Mage och tarm:

Avföringsformer och konsistens enligt Bristolskalan

Gyn:

Barnendometrios

Intressanta föreläsningar, utbildningar och konferenser:

BLF Lunchwebbinarier under våren 2024

16 maj Små barn och skärmar – Läkartidningen webbinarie

Ungdomsmedicisk konferens i Köpenhamn 10 – 11 oktober 2024

Föreläsning: Den unga patienten, Anna Gutniak. SFAMs torsdagsmöte 28 sep 2023

Svenska Barnläkarföreningens tidigare webbinarier – YouTube

Inspelade föreläsningar – Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition

Webbutbildning om barn som bevittnat våld (Brottsoffermyndigheten)

Webkurs om hedersrelaterat våld och förtryck (länsstyrelserna)

Nyheter:

Barnläkaren – svenska barnläkarföreningens medlemstidning

Barnläkarföreningens allmänna rekommendationer om små barn och skärmanvändning

Presentationer Allmänpediatrisk temadag: Uppväxtvillkor som påverkar barns liv och hälsa, Barnveckan 2024