Lokalföreningar

SFAM har lokalföreningar som självständigt driver frågor och anordnar aktiviteter i sitt område. Alla medlemmar i SFAM tillhör en lokalförening. Våra lokalföreningar turas även om att anordna Svensk Allmänmedicinsk Kongress, vår årliga mötesplats.