Ordbyte

SFAM Ordbyte – följ debatten i allmänläkarkåren!

SFAM Ordbyte är en e-postlista för debatt och erfarenhetsutbyte inom allmänmedicin. Där pågår livligt och engagerat meningsutbyte. Moderator är Anders Hernborg. Listan har cirka 640 medlemmar (februari 2018) och det finns plats för många fler. De flesta är allmänläkare, men listan är öppen även för andra intresserade.

Du prenumererar på Ordbyte genom att skicka ett tomt brev från den adress du sen vill använda till sfam-subscribe@yahoogroups.co.uk. Du får inläggen till din epost-brevlåda. Du kan få alla meddelanden som e-post ett efter ett, eller välja att endast få ett dagligt sammandrag eller att bara kunna gå in på websidan för att läsa inlägg. Om du vill skriva ett inlägg adresserar du det till sfam@yahoogroups.co.uk så skickas det till alla på listan.

Listan är också knuten till en websida, http://uk.groups.yahoo.com/group/sfam/, vilken du kan titta på när du blivit medlem.

Har du problem av teknisk natur kanske ordningsmannen Anders Hernborg kan hjälpa dig. Skriv ett brev – det mesta brukar kunna lösas.