Ordbyte

SFAM Ordbyte – följ debatten i allmänläkarkåren!

SFAM Ordbyte är en e-postlista för debatt och erfarenhetsutbyte inom allmänmedicin. Där pågår livligt och engagerat meningsutbyte. Moderator är Anders Hernborg. Listan har funnits sedan 1990-talet. Den har efter byte av plats på nätet i oktober 2020 drygt 500 medlemmar, och det finns plats för många fler. De flesta är allmänläkare, men listan är öppen även för andra intresserade.

Så här blir du med på Ordbyte: Skicka ett tomt mail (utan rubrik eller innehåll) till adress:sfam-ordbyte+subscribe@googlegroups.com från den epost-adress du vill använda till Ordbyte.
Avsluta medlemskap: Skicka, från den adress du är registrerad på, ett tomt mail till:
sfam-ordbyte+unsubscribe@googlegroups.com

Du får inläggen till din epost-brevlåda. Du kan också välja att bara läsa dem på Ordbytes websida som endast är tillgänglig för listans medlemmar. Om du vill skriva ett inlägg adresserar du det till sfam-ordbyte@googlegroups.com så skickas det till alla på listan.

Har du problem av teknisk natur brukar ordningsmannen Anders Hernborg kunna hjälpa dig.