FQ-grupper

En FQ-grupp består av en grupp allmänläkare som samlas regelbundet för att bedriva fortbildning och kvalitetsarbete. FQ-grupper har funnits sedan 1990-talet.

Här samlar vi information och tips för hur man kan bedriva arbetet i FQ-gruppen och för att inspirera andra att starta egna FQ-grupper.