SFAM GotlandSFAM Gotland är en ideell sammanslutning av läkare på Gotland som huvudsakligen utövar Allmänmedicin eller utbildar sig för detta. Protokoll och andra dokument från föreningen hittar ni under flikarna till höger.

Aktiviteter:

Primärvårdens läkare träffades i terminsavslutningen av distriktsläkarforum

Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) Gotland samordnar distriktsläkarforum en eftermiddag varje månad förutom juli och augusti. Detta forum är inte bara ett fortbildningsarrangemang för distriktsläkarna utan ett bra utbildningstillfälle för ST- och AT-läkarna på Gotland också.

Hösttermin 2021 och vårtermin 2022 planerades föreläsningar både med föreläsare från Gotland och fastlandet. I maj var även distriktssjuksköterskorna inbjudna till ett gemensamt forum.

Terminens sista distriktsläkarforum ägde rum 8 juni hos styrelsemedlem Ann-Marie Silén. Primärvårdschef Lena Bäckström berättade om sin vision och aktuella frågor diskuterades under Hans Brandström moderation.

SFAM Gotland upplever det väldigt positivt att fler kollegor önskar träffa primärvårdens läkare och föreläsa om olika ämnen hösten 2022.

Foto: Susanna Althini

Politisk kväll i Visby 15 mars 2022

SFAM Gotland bjöd in politiker, tjänstemän och öns distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin till en politisk kväll på Joda Kök & Bar i Visby den 15 mars 2022. Syftet var att diskutera allmänläkarnas arbetsmiljö och hur den kan förbättras. Moderator var Susanna Althini. SFAM centralt gav  ekonomiskt stöd.

SFAM Gotlands ordförande, Dávid Ojalvo, inledde med en sammanfattning av primärvårdens nuvarande situation på ön och framförde lokalföreningens förslag om att listningstak genomförs för varje allmänläkare och att fortbildning säkerställs i “Krav- och kvalitetsboken”. Mats-Ola Rödén (L), Sara Vilhelmsson (M) och Filip Reinhag (S) presenterade sedan i tur och ordning sina åtgärdsförslag.   En engagerad diskussion mellan politiker, tjänstemän och närvarande allmänläkare följde och samtalen fortsatte sedan i mindre grupper under den avslutande gemensamma middagen.  Listningstak, mer plats för på forskning och utvecklingsarbete, fler psykologer, bättre administrativt stöd, ny vårdcentral i Visby – vad ska man satsa på?

Styrelse:

Ordförande:
Julia Gitchamo, julia.gitchamo-norrstrom@gotland.se

Övriga styrelsemedlemmar:
Lisa Emilsson, vice ordförande
Elisabet Abdo, sekreterare
Einar Blom, kassör
Kristoffer Lindberg, ledamot
Susanna Althini, suppleant
Tea Kölhi, suppleant