SFAM GotlandSFAM Gotland är en ideell sammanslutning av läkare på Gotland som huvudsakligen utövar Allmänmedicin eller utbildar sig för detta. Protokoll och annan information kring föreningen hittar ni längst ner i texten.

Aktiviteter:

SFAM Gotland planerar och organiserar distriktsläkarforum en eftermiddag varje månad förutom i juli och augusti. Detta forum är inte bara ett fortbildningsarrangemang för distriktsläkarna utan också ett bra utbildningstillfälle för ST- och AT-läkarna på Gotland. Under verksamhetsåret 2023/24 hölls föreläsningar av kollegor inom andra specialiteter och vi provade ett nytt koncept med inspelad digital föreläsning (Minna Johansson respektive Arwa Josefsson) med efterföljande diskussion, vilket var lyckat. På våren 2024 hade vi ett gemensamt forum med sköterskor på VC, SÄBO samt kollegor från sjukhuset under temat Sköra äldre. Mycket positivt att få skapa samsyn kring denna växande patientgrupp. AW organiserades vid två tillfällen, vid sommaravslutningen i juni samt på hösten. Behovet av att ses bara för att umgås är stort!

AW på Café Kubanen

SFAM Gotland var representerat i fullmäktigemötet på kongressen 2024 i Uppsala, och flera kollegor från Gotland fick möjligheten att inspireras av föreläsningar, workshops och samtal under kongressen. Bland årets examinander sågs Dávid Ojalvo från Gotland. Han fick ta emot diplom för godkänd Specialistexamen på banketten och glädjas åt att hans handledare, Hans Brandström, blev vald till årets handledare.

Examinand Dávid Ojalvo med handledare Hans Brandström

Delar av styrelsen planerar för kommande sommaravslutning

Styrelse:

Ordförande:
Tea Kölhi, tea.kolhi@gotland.se

Övriga styrelsemedlemmar:
Kajsa Persson, vice ordförande
Elisabet Abdo, sekreterare
Einar Blom, kassör
Susanna Althini, ledamot
Torun Johnsson, ledamot
Kristoffer Lindberg, suppleant