SFAM GotlandSFAM Gotland är en ideell sammanslutning av läkare på Gotland som huvudsakligen utövar Allmänmedicin eller utbildar sig för detta. Protokoll och andra dokument från föreningen hittar ni under flikarna till höger.

Protokoll & Stadgar

Här kan ni läsa mer om SFAM Gotlands stadgar, samt protokoll från föreningens årsmöten och styrelsemöten och andra föreningsdokument:

Årsmöten

Protokoll Årsmötet 2010-03-15

Protokoll Årsmöte 2014-05-14

Styrelsemöten

Protokoll Styrelsemöte 2015-10-14

Andra dokument

SFAM Gotlands förslag till Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen på Gotland.

Styrelse

Ordförande:
Susanna Althini susanna.althini@gotland.se.

Övriga ledamöter:
Fia-Lotta Pipping (kassör)
Elsa Björkqvist
Hamid Asadi
Hans Brandström
Michael Lidström
Andrea Tyburski