Organisation

SFAM är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening och arbetar för att främja utbildning fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.  SFAM är en sektion i Svenska Läkaresällskapet och en specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Styrelse

Styrelsen väljs av fullmäktige och sköter föreningens löpande verksamhet.

Kansli

Kansliet i Stockholm sköter föreningens administration.

Fullmäktige

SFAM:s fullmäktigemöte hålls årligen i samband med SFAM:s allmänmedicinska kongress.

Lokalföreningar

SFAM har lokalföreningar i så gott som hela landet. De driver SFAM:s frågor lokalt samt sänder fullmäktige till föreningens årsmöte, som hålls i samband med föreningens kongress på olika platser i landet varje år.

Råd och nätverk

Föreningen har ett antal fasta arbetsgrupper, råd, som bevakar och driver viktiga frågor inom sina intresseområden. Det finns också flera nätverk för olika intressegrupper.

Projekt

SFAM driver ibland tidsbegränsade projekt som finansieras av offentliga medel, till exempel Socialstyrelsen. Sök i sökfunktionen på ”projekt” så hittar du dem.

Tidskrifter

Tidskriften AllmänMedicin är föreningens medlemstidning. Den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC) ges ut av de nordiska allmänläkarföreningarna inom Nordic Federation och General Practice.

Samarbete med  andra läkarorganisationer

SFAM utgör en sektion i Svenska Läkaresällskapet  och en specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund. SFAM är remissinstans till dessa och till olika myndigheter angående beslut som berör allmänläkare.

SFAM samarbetar med de yrkesföreningar i Läkarförbundet där allmänläkare är organiserade, särskilt:

DLF (Distriktsläkarföreningen)

SPLF (privatläkarnas förening)

SYLF (för de blivande specialisterna)

Internationellt

SFAM representerar svenska allmänläkare i allmänläkarnas internationella sammanslutning, Wonca, och deltar i nordiskt och europeiskt samarbete (Nordic Federation of General Practice, Wonca Europe och dess delföreningar). Se vidare under Länkar.

Skiss över SFAMs organisation

Klicka på bilden för att se den i större format

Här finns en powerpointpresentation-2021-02-25
med beskrivning av föreningens olika delar att använda när du vill beskriva föreningen och vad den gör.