Fortbildningsmaterial

SFAMs studiebrev och annat fortbildningsmaterial för grupper eller enskilda studier

Faktainnehållet i dessa studiebrev är inte föremål för uppdatering. Använd därför säkra digitala kunskapsstöd som till exempel Nationellt kliniskt kunskapsstöd  samt respektive regions vårdriktlinjer.

2021

Fallbaserad utbildning om Covid-19
Producerad av Euract, European Academy of teacher of General Practice/Family Medicine,  2021.

Prisma – analys av en patientcentrerad konsultation
Studiebrev av Charlotte Hedberg, uppdaterad version 2020

2019

Doktorn tar av sig skorna – Läkarfortbildning 2019

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare
Studiebrev 2019 Författare Gunilla Byström

Studiebrev Prevention och hälsofrämjande 190304
Studiebrev 2019 Författare Sven Wåhlin och Maria Wolf

2018

Läkemedel och äldre
Studiebrev 2018 Författare Sara Modig

Psykisk ohälsa på vårdcentral med fokus på depression och ångest
Studiebrev 2018 Författare Sandra af Winklerfelt Hammarberg

2017

Behandling av depression hos äldre
Studiebrev 2017 Författare Gunilla Byström

Hur kan man vara säker på behandlingens effekter
Studiebrev 2017 Författare Per Wändell

Hur säker kan man vara på diagnostiken
Studiebrev 2017 Författare Per Wändell

Patientsäkerhet – diagnostiska fel och misstag
Studiebrev 2017 Författare Rita Fernholm

SFAM:s tidigare studiebrev i urval, 2001 – 2016

Svårläkta sår hos äldre 
Studiebrev 2015. Författare Ruf F Öien.

Mat vid fetma  
Studiebrev 2014. Författare Staffan Lindeberg.

Godartad prostataförstoring med avflödeshinder  
Studiebrev 2013.

Blödande magsår
Studiebrev 2013. Författare Ture Ålander och Lars Agréus.

Medsittning
Studiebrev 2002. Författare Mogens Hey. Bearbetning 2018 Karin Lindhagen.

Hur fungerar vår FQ-grupp? – några sätt att utvärdera gruppens arbetssätt.
Studiebrev 2001.