SFAM Tycker

SFAM utarbetar policydokument och besvarar remisser inom ämnesområden som är aktuella för allmänmedicin. Här finns även dokument och länkar som kan utgöra underlag för den som vill presentera fakta om allmänmedicin för utbildning, debatt och andra ändamål.

Policydokument

Policydokument: SFAMs rekommendationer för ST-läkare (2023)

Policydokument: Allmänläkares yrkeslånga lärande (2023)

Policydokument: Allmänmedicinens roll i förebyggande och hälsofrämjande arbete (2023)

Policydokument: Så kan vi erbjuda alla invånare i Sverige fast läkarkontakt i primärvården 2027. Från SFAM:s och DLF:s tänkargrupp för God och nära vårds genomförande mars 2022.

Policydokument:  Fast läkare i praktiken  (SFAM & DLF 2022-03-14)

Policydokument:Allmänmedicinens sju grundpelare 201015 Nordic Federation of General Practice, uppdaterat 2021-03-16.

Policydokument: Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige (2020)

Policydokument: nfgp_2020_statement_specialist_training, uttalande av de nordiska allmänläkarföreningarna 2020-03-27)

Policydokument: Övergångslösningar till fullt utbyggd primärvård, SFAM & DLF (2022-12-02)

Policydokument: Utvidgad primärvård för sköra äldre (2019-12-17)

Powerpointpresentation: Vad är allmänmedicin (SFAM & DLF) 2019-11-xx)

Policydokument: Information till arrangörer av fortbildning för allmänläkare  (2022-09-10)

Policydokument: Riktlinjer för forbildning (2018-10-27)

Policydokument: Överdiagnostik och annan överanvändning av medicinska metoder (2018-01-20)

Policydokument: Vägledning för bedömning av åtagandenivå för olika tillstånd och symtom (2017-06-21)

Policydokument: Ersättningssystem som främjar god vårdkvalitet i primärvården  Bilaga med fördjupningslitteratur (2014)

Policydokument:   SFAMs rekommendationer om delmål 19 Medicinskt vetenskapligt syn och förhållningssätt (2014)

Policydokument: NFGP Preventing disease (2013)

Policydokument: Golden standard för allmänläkares fortbildning i vårdvalssystem sammanfattning (2012)

Policydokument: Allmänmedicinsk forskning och vårdval (2011)

Policydokument: Kvalitetssäkring av fortbildning i vårdvalet kortversion (2010)

Inaktuella policydokument

Policydokument: Bästa vård för multisjuka äldre (2009)