SFAM Tycker

SFAM utarbetar policydokument och besvarar remisser inom ämnesområden som är aktuella för allmänmedicin. Här finns även dokument och länkar som kan utgöra underlag för den som vill presentera fakta om allmänmedicin för utbildning, debatt och andra ändamål.

Policydokument