SFAM Sörmland

Ordförande: Schell, Stina Stina.Schell@regionsormland.se

Styrelse SFAM Sörmland 2023:

Ordförande: Schell, Stina Stina.Schell@regionsormland.se
Kassör: Gunnar Axelsson: abjgax@gmail.com
Ledamöter:
Hamed Shayegh
Rolf Bergström
Lina Lundegård
Linus Johnsson
Christina Oprisa Lövdahl
Kalthum Toffic
Mia Johansson

Revisor:Håkan Welff