SFAM-Projekt

SFAMs fortbildningssatsning – digitalt lunchforum för erfarenhetsutbyte som startade våren 2020 – har lockat många deltagare. Mötesserien fortsätter under hösten 2021. Schema kommer att meddelas här.

Torsdagar, jämna veckor,
12.05-12.55 med fördjupande dialog 13:30-15:00 och 16.00 – 17.00

Mötena sker på Zoom. Lunchmötet och fördjupningsföreläsningen kommer att spelas in och kan sedan ses på Svenska Läkaresällskapets hemsida. Länk finns också nedan i listan över genomförda seminarier.

Höstterminen 2021:

Torsdag 3 september 2021:  Hur får vi digitala stöd som gagnar allmänhetens relation till sina fasta allmänläkare?

Lunchmöte 12:00 -12:55, fördjupande dialog 13:30-15:00, eftermiddagsmöte 16:00 – 17:00, samtliga på samma tema.

Inledning: Susanna Althini. Moderator Anna Flod.

Medverkande: Åke Åkesson, Karolina Frisk, Göran Stiernstedt m fl.

Mer information om mötet samt anmälan här.

Torsdag 9 september 2021 seminarium om det autonoma nervsystemets roll samt SBUs levande evidenskarta gällande PostCovid

Lunchmöte kl. 12.05-12.50 samt efterföljande möte kl. 13.00-15.00 :
Mikael Elam,
professor och överläkare i klinisk neurofysiologi, berättar om det autonoma nervsystemets roll och hur vi kan hantera dess störningar. – VIDEO HÄR.

Det autonoma nervsystemet spelar en central roll i regleringen av en mängd kroppsliga system. Normala funktioner upprätthålls genom en balans mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Störningar i det autonoma nervsystemet förekommer vid flera sjukdomstillstånd och kan ge upphov till en mängd olika symtom. Autonoma reaktioner spelar också en roll vid smärta, stress och oro. Kunskap om det autonoma nervsystemet och dess störningar kan ge verktyg för att förklara och hantera många symtom inom vården.

Inledning Sanna Althini SFAM. Moderator David Gyll SFAM

Eftermiddagsmöte kl 16.00 – 17-00:

SBUs lägesrapport av det löpande regeringsuppdraget om Postcovid presenteras.
Moderator 
Meta Wiborgh SFAM

Elizabeth Åhsberg, SBUpresenterar resultatet av det löpande regeringsuppdraget om Postcovid.
VIDEO HÄR.

Läs mer här om seminariet och anmälan   DET VAR FEL LÄNK !! RÄTT LÄNK ÄR:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdu2vrDgiGt3VDYmgudu7AJ_z06jNR6rp

Torsdag 26 augusti 2021 seminarium om allmänmedicinskt omdöme samt smittspridning av SARS-CoV-2.

Lunchmöte kl. 12.05-12.50 samt efterföljande möte kl. 13.00-15.00

Hur odlar du ditt omdöme?

Ett tema för hösten är ”odlandet av vårt yrkeskunnande” och vi inleder höstens torsdagsmötes serie med utgångspunkt i ordet ”omdöme” – omdömet att väga samman det vi vet med det vi icke vet.

Lyssna på och resonera med professor Ingela Josefson som byggt upp forskningen kring yrkeskunnande på Södertörns högskolas centrum för praktiskt kunskap. Josefsons bok från 1998 ”Läkarens yrkeskunnande” är en utgångspunkt för utbildningen i praktisk kunskap. Filosof Jonna Bornemarks senaste bok om det bortglömda omdömet är tillägnad Ingela Josefsson.
Efter en kort introduktion av allmänläkare Susanna Althini lämnas ordet över till allmänläkare Meta Wiborg som kommer leda samtalet under eftermiddagen. Ingela Josefson berättar om sitt ämne under lunchpasset och interagerar därefter under eftermiddagspasset med auditoriet. Vi diskuterar bland annat omdömets roll när riktlinjer och algoritmer ska balanseras med patientens berättelse och status.

Video–  Ingela Josefsons presentation.

Video – deltagarnas diskussion

Eftermiddagsmöte kl. 16.00-17.00

Hur hanterar vi smittspridning av SARS-CoV-2?

Smitta av SARS-CoV-2 – hur kan vi göra? En aerosolteknologiexperts perspektiv.

Vi fortsätter bevakningen av COVID-19. Genombrottsinfektioner drabbar i många länder även några som vaccinerats x2. Smittan finns ännu i samhället.
Kan vi göra något för att hindra att vårdcentralernas besökare och personal smittas inomhus hos oss? Docent Jakob Löndahl, teknisk fysiker och expert på aerosolteknologi, berättar om egna och andras färska forskningsfynd. Tillfälle att ställa frågor!
– Vilken nytta gör vädring, munskydd, andningsskydd, filter i ventilationssystem, luftrenare? Dags att slänga visiren?

Video från eftermiddagsmötet om smittspridning.

Läs mer här om seminariet och anmälan

Vårterminen 2021:

17 juni 2021 seminarium om Sörmland och om postcovid

Lunchmöte 12:05 – 12:50, fortsättning eftermiddag 13:30-15:00, 16:00-17:00

Sörmland är på väg!

En dag om hur den lokala vägen till en allmänmedicinskt grundad hälso- och sjukvård med en fast allmänläkarordning kan se ut.
Vad är användbart för dig i andra delar av landet?

Läs mer här om seminariet och anmälan


3 juni 2021 seminarium i två delar

Lunchmöte kl 12:05-12:50  Tankar om patient-läkarrelationen av Theodor Kallifatides samt En fast allmänläkarordning – Kan Danmark så kan Sverige!

Video Theodor Kallifatides

Video Anders Beich om Danmark

Eftermiddagsmöte kl. 13.30-15.00: Postinfektiöst tillstånd efter covid-19.

Bildpresentationer:

Anna Nager:  Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19

Socialstyrelsens information om postcovid.

Johanna Cederholm: Postcovid-19 i primärvården i Region Skåne

Läs mer här om seminariet6 maj 2021 – seminarium i två delar

Lunchmöte kl 12:05-12:50: Antibiotikaförskrivning under pandemin.

 Video här.

Du får först en lägesuppdatering varefter vi resonerar kring konsekvenserna. Finns risk för underbehandling? Vad kan vi lära av dessa erfarenheter.

Medverkande: Anna-Lena Fastén, allmänläkare, Strama Stockholm.
Moderator: Sanna Althini allmänläkare, verksamhetschef Högsby vårdcentral.

Läs mer här om seminariet 

Eftermiddagsmöte 13.30-15.00: Postinfektiöst tillstånd efter covid-19.

Video här

Program: Hur ser kunskapsläget för postinfektiöst tillstånd efter covid-19 ut ur SBUs perspektiv och ur drabbade läkares perspektiv.

Medverkande: Elizabeth Åhsberg, SBU om regeringsuppdraget om postinfektiöst tillstånd efter Covid-19. Vilka slutsatser kom SBU fram till i den första rapporten som publicerades i december 2020 och vad innebär det nya uppdraget där faktainsamling pågår?
Lisa Norén, specialist i allmänmedicin presenterar Läkare till läkares erfarenheter och uppdatering av kunskapsunderlag.

Moderator: Meta Wiborgh allmänläkare, f.d. ordförande i Svensk Förening för Allmänmedicin.

Läs mer här om seminariet

22 april 2021: Allmänmedicinen ger god vård till sköra äldre.

Video här.

I spåren av våra misslyckanden att skydda våra sköra äldre från covidsmitta är kraven på förändringar många. Hur kan vi som specialister i allmänmedicin arbeta för att ge god vård till sköra äldre i SÄBO (Särskilt boende), hemsjukvård och på mottagningar?

SFAM:s Råd för Sköra äldre har sedan några år arbetat med att ta fram riktlinjer för struktur och arbetssätt som syftar till att garantera våra mest sköra och hjälpbehövande patienter god vård, var de än befinner sig. Detta är temat för SFAM:s torsdagmöte 22 april.

Läs mer här om seminariet8 april 2021: Hur påverkar pandemin patientsäkerheten i primärvården?

Hur är det med risken att missa annan akut eller icke-akut åkomma på grund av olika aspekter relaterade till covid? Och finns det en risk för att vi överutreder de med misstänkta långdragna symtom efter covid?

Välkommen till en kort föreläsning med exempel från klinik och lite statistik (t.ex. på antal rapporterade nya cancerdiagnoser, hittar vi lika många som vi brukar?)

Vi kommer avrunda med diskussion kring dessa frågor:

Hur identifierar vi de grupper som kanske inte kommer till primärvården i tid? (kända patienter med kroniska sjukdomar som försämras och patienter med helt nya symtom)

Fler exempel och tips på hur man kan jobba mer patientsäkert i den här kontexten

Läs mer här om seminariet


25 mars 2021: Choosing Wisely i Sverige

Choosing Wisely är en internationell kampanj för ökad dialog för minskning av onödiga undersökningar och behandlingar. Lokalt anpassade kampanjer har startats i över 20 länder och nu har Svenska Läkarsällskapet etablerat en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för kampanjen i Sverige. Är det dags för Choosing Wisely i Sverige?

SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling i samarbete med SLS arbetsgrupp Kloka kliniska val bjuder in till ett lunch-webinarium för att presentera arbetsgruppen och Choosing Wisely kampanjen. Vi kommer bland annat att få höra om ett förbättringsarbete i kampanjens anda från Liljeholmens vårdcentral, samt erfarenheter från Svensk Internmedicinsk Förening.

Här är bilder från gästernas presentationer:

Helping Doctors Prescribe Less Opiods and Diazepines, Nikolaos Genimakis, allmänläkare Liljeholmens vårdcentral, Stockholm

Less-is-more Medicine – Hur får vi lika eller mer genom att göra mindre, Fredrik von Wowern, ordförande Svensk Internmedicinsk Förening, Malmö.

Samt denna artikel från European Journal of General Practice:
Quaternary prevention: reviewing the concept –Quaternary prevention aims to protect patients from medical harm

Läs mer här om seminariet

11 mars 2021: Allmänmedicinen – en global garant för en god och rättvis vård?

Tema för lunchmötet är ett globalt ”WONCA” perspektiv om hur andra länder har lyckats ( eller misslyckats) med den allmänmedicinska utvecklingen och skapande av en rättvis och god vård? Vad är nycklarna till framgång? Var står Word Medical Association (WMA) i frågan?

Medverkande: Anna Stavdal , Marina Tuutma  Meta Wiborgh  Magnus Isacson m. fl

Läs mer här om seminariet .


25 februari 2021: Alkohol och coronapandemin.

Alkoholen har, trots den uppenbara inverkan på individer och samhället i stort under pandemin, fått en undanskymd plats i rapportering och råd från regering, myndigheter och massmedia. Alkohol påverkar såväl immunförsvar som beteende, vilket ökar såväl mottaglighet som smittspridning av Coronavirus. Till detta kommer sekundära effekter såsom ökat drickande i hemmen med ökat våld och barns utsatthet som följd. Alkoholrelaterade sjukdomsfall utgör en stor belastning på akutmottagningarna i en redan hårt ansträngd situation. Aspekter på alkoholens inverkan vid vaccination och läkningsprocesser kan komma upp till diskussion.
Läs mer här om seminariet och inloggning.

11 februari 2021: Nyfiken på allmänläkarkonsulten.

Om allmänläkarkonsulten som den samordnande länken mellan de fasta allmänläkarna och kollegorna i sekundärvården som möjliggör ett nära sammanhållet samarbete med och för patienterna?
Läs mer här om seminariet 


28 januari 2021: Vaccination mot Covid-19.

Är det möjligt att vaccinera befolkningen innan sommarsemestrarna – hur har regionerna hanterat strategifrågorna? 
Läs mer här om seminariet


14 januari 2021:  Om norska fastlegeordningen.

Läs mer om seminariet här. Här är film från seminariet, och här är Marte Kvittum Tangens presentation  .


Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du följa mötet live eller i efterhand via
SLS Youtube-kanal.

SFAM:s Covid-19-seminarier torsdag 2020, lunch + eftermiddag

Höstens program:

3 september — Hur man bygger en stark allmänmedicin, samt sjukdom och alkohol. Åke Åkesson, Bodil Jönsson, Sven Wåhlin.
Handout: Fakta om alkohol (SW) .

17/9   Margareta Hellgren – Diabetes; Christer Anderson om primärvård i område med stora behov.
Handouts: Diabetes (Margareta Hellgren);  Åttkanten för politiker  (Vendela Enlund Burnett)

1/10   Carl Edvard Rudebeck – Allmänmedicinen –Varför behövs den?

15/10 Långtids-Covid. Christine A’Court – Longterm Covid handout.

29/10 Med specialistexamen tydliggörs vad det är en allmänläkare kan. Karin Lindhagen (handout),  Helena Bäckström, Henrik Åhsberg, Azadeh Rahimi. Diskussion.

12/11  Susanne Steen och Stina Gäre Arvidsson   – PV-kvalitet

26/11 Karin Ranstad – Svensk tillämpning av arbetssättet vid Bromley by Bow Centre (Sam Everingtons upplägg)

10/12   Julfinal (här är inspelningen) med:

Sara Banegas Allmänläkare och verksamhetschef Ekerö vc, Stockholm.

Bodil Jönsson Professor och författare

Anna Flod Allmänläkare Essingen vc, och deltagare i SFAMs fortbildningsprojekt

Staffan Ahlkvist Allmänläkare och verksamhetschef Bagaregatan Nyköping vc

Magnus Isacson Allmänläkare Tensta vc, Ordförande för SFAM

Seminarier våren 2020:

23 april – Covid-19 och sköra äldre 1

30 april – Covid-19 och sköra äldre 2

7  maj – Covid-19 och ensamhet

14 maj – Covid-19 – smittspriding och smittskydd.

28 maj – Covid-19 och historiskt perspektiv på pandemier

4 juni  – Covid-19 och långdragna förlopp

11 juni – Primärvården efter Covid-19

18 juni – Covid-19 – vad händer med barnen?

(Länkar finns även på Läkaresällskapets  hemsida)

2019

SFAM fick bidrag 2019 från Socialstyrelsen för fortsättning av projekten från 2018.

Ansökan till SoS inskickad 190222

SoS beviljat bidrag 2019

SFAM fick under 2018 statsbidrag för fyra projekt inom ramen för Socialstyrelsens satsning på insatser till stöd för patienter med ohälsosamma levnadsvanor. SFAM sökte 2019 bidrag för att fortsätta dessa projekt. Ansökan beviljades, men bara med en tredjedel av sökt belopp, vilket innebär att inte allt det som planerades har kunnat genomföras under året.

2019 års projekt har fyra delar:

Delprojekt 1: Ett fortbildningsprojekt som ger stöd för kompetensutveckling, ledarskap och ökat ansvarstagande för specialister i allmänmedicin. Projektet genomförs i samarbete med lokala SFAM-föreningar. Deltagarna bildar ett nätverk och genomför egna projekt lokalt eller nationellt med stöd av nätverket och mentorer. Arbetsformerna omfattar videomöten varannan vecka, möten och internat vid flera tillfällen, samt kontakt via e-post. Nätverket har en egen hemsida som intern arbetsplattform.

Delprojekt 2: Att underlätta tillkomsten av nya FQ-grupper (grupper för fortbildning och kvalitetsarbete), samt att ge stöd till befintliga grupper och utforma studie- och inspirationsmaterial. Under hösten har hållits en kurs för FQ-gruppledare.

Delprojekt 3: Fortsättning av podcastprojektet SFAMpen. Nya avsnitt ska spelas in under 2019.

Delprojekt 4: Att minska negativ ensamhetskänsla för dem som lever i ofrivillig ensamhet genom ”social prescribing” efter mönster från Storbritannien. Patienter får hjälp att komma i kontakt med verksamheter där de kan få sociala kontakter. Det sker i samarbete med ett planerat forskningsprojekt vid Umeå universitet.

2018

SFAM fick anslag från Socialstyrelsen för följande projekt 2018:

Fortbildning med flera delprojekt:

  1. Utbildning och nätverk för fortbildningsintresserade. Detta delprojekt har egen hemsida: sfamfortbildning,se
  2. FQ-grupper, tre delprojekt.
  3. Studiebrev – SFAMpar
  4. Podcasts.

Ansökan projekt 9708  –  Beslut projekt 9708

Utveckling av primärvårdskvalitet:

Ansökan projekt 9973  –   Beslut projekt 9973