SFAM-Projekt

Covid-19 projekt SFAM: våra kollegiala videomöten torsdagar under våren och försommaren 2020 lockade många deltagare. 
Vi planerar fortsättning till hösten. Mer information om det i slutet av sommaren,
Du hittar länkar till de inspelade mötena längre nere på sidan och de finns även på Svenska Läkaresällskapets hemsida.
Moderering och projektledning:
– Sanna Althini, ordförande SFAM Gotland
– Magnus Isacson, ordförande SFAM
– Ulf Måwe, projektledare SFAMs fortbildningsprojekt
– Gunnar Carlgren, SFAMs råd för sköra äldre

Vi använder Zoom  som mötesplattform, länk för inloggning till mötena finns här. Vid inloggning kommer du att få ange namn och mailadress för att komma in.

Om du har tips på bra länkar som vi kan lägga till, har frågor eller har förslag på hur vi kan göra dessa möten så bra som möjligt är du välkommen att höra av dig till projektledare Ulf Måwe eller ordförande Magnus Isacson.

2019

SFAM fick bidrag 2019 från Socialstyrelsen för fortsättning av projekten från 2018.

Ansökan till SoS inskickad 190222

SoS beviljat bidrag 2019

SFAM fick under 2018 statsbidrag för fyra projekt inom ramen för Socialstyrelsens satsning på insatser till stöd för patienter med ohälsosamma levnadsvanor. SFAM sökte 2019 bidrag för att fortsätta dessa projekt. Ansökan beviljades, men bara med en tredjedel av sökt belopp, vilket innebär att inte allt det som planerades har kunnat genomföras under året.

2019 års projekt har fyra delar:

Delprojekt 1: Ett fortbildningsprojekt som ger stöd för kompetensutveckling, ledarskap och ökat ansvarstagande för specialister i allmänmedicin. Projektet genomförs i samarbete med lokala SFAM-föreningar. Deltagarna bildar ett nätverk och genomför egna projekt lokalt eller nationellt med stöd av nätverket och mentorer. Arbetsformerna omfattar videomöten varannan vecka, möten och internat vid flera tillfällen, samt kontakt via e-post. Nätverket har en egen hemsida som intern arbetsplattform.

Delprojekt 2: Att underlätta tillkomsten av nya FQ-grupper (grupper för fortbildning och kvalitetsarbete), samt att ge stöd till befintliga grupper och utforma studie- och inspirationsmaterial. Under hösten har hållits en kurs för FQ-gruppledare.

Delprojekt 3: Fortsättning av podcastprojektet SFAMpen. Nya avsnitt ska spelas in under 2019.

Delprojekt 4: Att minska negativ ensamhetskänsla för dem som lever i ofrivillig ensamhet genom ”social prescribing” efter mönster från Storbritannien. Patienter får hjälp att komma i kontakt med verksamheter där de kan få sociala kontakter. Det sker i samarbete med ett planerat forskningsprojekt vid Umeå universitet.

2018

SFAM fick anslag från Socialstyrelsen för följande projekt 2018:

Fortbildning med flera delprojekt:

  1. Utbildning och nätverk för fortbildningsintresserade. Detta delprojekt har egen hemsida: sfamfortbildning,se
  2. FQ-grupper, tre delprojekt.
  3. Studiebrev – SFAMpar
  4. Podcasts.

Ansökan projekt 9708  –  Beslut projekt 9708

Utveckling av primärvårdskvalitet:

Ansökan projekt 9973  –   Beslut projekt 9973