SFAM:s torsdagsmöten

SFAM:s torsdagsmöten

SFAM:s torsdagsmöten har en egen hemsida

http://www.sfamstorsdagsmoten.se/

På hemsidan finns information om planerade teman och möjlighet att se inspelade föreläsningar i efterhand. SFAM:s torsdagsmöten erbjuds sista torsdagen i månaden, fyra gånger per termin, helt kostnadsfritt och utan kommersiella bindningar.

Videomaterialet på hemsidan kan till exempel användas för verksamhetsutveckling på den egna hälsocentralen, för diskussion inom FQ-grupper, för den egna kompetensutvecklingen eller i det regionala arbetet mot fast läkare.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. 
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till digitala föreläsningar kl 13.00–14.00, med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00.
 
Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Läs mer och anmäl dig här.

SFAM:s Covid-19-seminarier torsdag 2020, lunch + eftermiddag

Höstens program:

3 september — Hur man bygger en stark allmänmedicin, samt sjukdom och alkohol. Åke Åkesson, Bodil Jönsson, Sven Wåhlin.
Handout: Fakta om alkohol (SW) .

17/9   Margareta Hellgren – Diabetes; Christer Anderson om primärvård i område med stora behov.
Handouts: Diabetes (Margareta Hellgren);  Åttkanten för politiker  (Vendela Enlund Burnett)

1/10   Carl Edvard Rudebeck – Allmänmedicinen –Varför behövs den?

15/10 Långtids-Covid. Christine A’Court – Longterm Covid handout.

29/10 Med specialistexamen tydliggörs vad det är en allmänläkare kan. Karin Lindhagen (handout),  Helena Bäckström, Henrik Åhsberg, Azadeh Rahimi. Diskussion.

12/11  Susanne Steen och Stina Gäre Arvidsson   – PV-kvalitet

26/11 Karin Ranstad – Svensk tillämpning av arbetssättet vid Bromley by Bow Centre (Sam Everingtons upplägg)

10/12   Julfinal (här är inspelningen) med:

Sara Banegas Allmänläkare och verksamhetschef Ekerö vc, Stockholm.

Bodil Jönsson Professor och författare

Anna Flod Allmänläkare Essingen vc, och deltagare i SFAMs fortbildningsprojekt

Staffan Ahlkvist Allmänläkare och verksamhetschef Bagaregatan Nyköping vc

Magnus Isacson Allmänläkare Tensta vc, Ordförande för SFAM

Seminarier våren 2020:

23 april – Covid-19 och sköra äldre 1

30 april – Covid-19 och sköra äldre 2

7  maj – Covid-19 och ensamhet

14 maj – Covid-19 – smittspriding och smittskydd.

28 maj – Covid-19 och historiskt perspektiv på pandemier

4 juni  – Covid-19 och långdragna förlopp

11 juni – Primärvården efter Covid-19

18 juni – Covid-19 – vad händer med barnen?

(Länkar finns även på Läkaresällskapets  hemsida)

Click here to add your own text

2019

SFAM fick bidrag 2019 från Socialstyrelsen för fortsättning av projekten från 2018.

Ansökan till SoS inskickad 190222

SoS beviljat bidrag 2019

SFAM fick under 2018 statsbidrag för fyra projekt inom ramen för Socialstyrelsens satsning på insatser till stöd för patienter med ohälsosamma levnadsvanor. SFAM sökte 2019 bidrag för att fortsätta dessa projekt. Ansökan beviljades, men bara med en tredjedel av sökt belopp, vilket innebär att inte allt det som planerades har kunnat genomföras under året.

2019 års projekt har fyra delar:

Delprojekt 1: Ett fortbildningsprojekt som ger stöd för kompetensutveckling, ledarskap och ökat ansvarstagande för specialister i allmänmedicin. Projektet genomförs i samarbete med lokala SFAM-föreningar. Deltagarna bildar ett nätverk och genomför egna projekt lokalt eller nationellt med stöd av nätverket och mentorer. Arbetsformerna omfattar videomöten varannan vecka, möten och internat vid flera tillfällen, samt kontakt via e-post. Nätverket har en egen hemsida som intern arbetsplattform.

Delprojekt 2: Att underlätta tillkomsten av nya FQ-grupper (grupper för fortbildning och kvalitetsarbete), samt att ge stöd till befintliga grupper och utforma studie- och inspirationsmaterial. Under hösten har hållits en kurs för FQ-gruppledare.

Delprojekt 3: Fortsättning av podcastprojektet SFAMpen. Nya avsnitt ska spelas in under 2019.

Delprojekt 4: Att minska negativ ensamhetskänsla för dem som lever i ofrivillig ensamhet genom ”social prescribing” efter mönster från Storbritannien. Patienter får hjälp att komma i kontakt med verksamheter där de kan få sociala kontakter. Det sker i samarbete med ett planerat forskningsprojekt vid Umeå universitet.

2018

SFAM fick anslag från Socialstyrelsen för följande projekt 2018:

Fortbildning med flera delprojekt:

  1. Utbildning och nätverk för fortbildningsintresserade. Detta delprojekt har egen hemsida: sfamfortbildning,se
  2. FQ-grupper, tre delprojekt.
  3. Studiebrev – SFAMpar
  4. Podcasts.

Ansökan projekt 9708  –  Beslut projekt 9708

Utveckling av primärvårdskvalitet:

Ansökan projekt 9973  –   Beslut projekt 9973

Click here to add your own text