SFAM-Projekt

SFAMs fortbildningssatsning – digitalt lunchforum för erfarenhetsutbyte kring COVID-19 våren 2020 – lockade många deltagare under vår/försommar 2020 (se nedan).

SFAMs digitala lunchmöten för allmänläkare fortsätter under hösten 2020!  Torsdagar, jämna veckor, 12.05-12.55.

NYHET: Lunchmötet följs av möjlighet till fördjupning och kollegial dialog i workshopformat, under hela eftermiddagen kl. 13.15 till 17.00.

Mötena sker på Zoom. Lunchmötet och fördjupningsföreläsningen kommer att spelas in och kan sedan ses på Svenska Läkaresällskapets hemsida. Länk finns också nedan i listan över genomförda seminarier.

Torsdag 17 september:

Kunniga och drivande allmänläkare kan leda
– både verksamhet och kunskapsutveckling

Vi fortsätter höstens tema som handlar om att belysa hur allmänläkare genom att leda verksamheten och den professionella utvecklingen kan visa vägen till framtidens primärvård. Sanna Althini är samtalsledare.

Program & medverkande

Christer Andersson, verksamhetschef på Bergsjöns VC och av DLF utsedd till Årets allmänläkarvän 2017, berättar om hur man bygger upp en fungerande primärvård i ett område med stora behov.

Margareta Hellgren, utsedd till Årets diabetolog 2019, kommer att beskriva vägen till framgångsrik diabetesvård samt beröra effekter av Covid-19.

Efter lunchmötet leder Sanna Althini en fördjupning i kollegial dialog med deltagande av Vendela Englund Burnett och Meta Wiborgh. Mötet börjar kl. 13.15 med att Vendela har ordet.

Vendela, nyligen pensionerad allmänläkare, kommer att berätta att det är möjligt att som allmänmedicinsk ledare få till full bemanning, nöjda patienter och Sveriges högsta kontinuitet på Åttkantens vårdcentral i Karlstad.

Meta är tidigare SFAM-ordförande med långt engagemang i Norrbottens primärvård.

Temat för samtalet kommer att vara hur kunniga och drivande allmänläkare, med tid för tillit och trygghet byggd på hållbara relationer och gemensam kunskap, kan förändra hälso- och sjukvården.

Innan klockan blivit 17 kommer också en uppföljning att ske av föregående veckas möte med Sven Wåhlin om alkoholen, allmänheten och allmänläkaren.

TID: Den 17 september lunchmöte kl. 12.05—12.55 efterföljt av fördjupning och kollegial dialog kl. 13.15–17.00.
ANMÄLAN & LÄNK TILL MÖTET:https://zoom.us/meeting/register/tJAvdemtrDooG92zQygFml3o2YQMU32hmiPr
MODERATOR: Sanna Althini
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe ulf@mawe.se, 0730 711958
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du följa mötet live eller i efterhand via SLS youtube-kanal.

Om du har frågor eller har förslag på hur vi kan göra dessa möten så bra som möjligt är du välkommen att höra av dig till projektledare Ulf Måwe och Susanna Althini eller ordförande Magnus Isacson.

Preliminärt program hösten 2020:

3/9  Åke Åkesson Bodil Jönsson Sven Wåhlin –”tid för tillit och trygghet” resp alkohol

17/9  Christer Andersson –  Bygga primärvård i område med stora behov,
och Margareta Hellgren – Diabetes

1/10  Carl Edvard Rudebeck – Allmänmedicin

15/10 Christine A’Court, GP Storbritannien – COVID19- långdragna symtom

29/10  Bengt Lunnergård  – Ofrivillig ensamhet (Umeå)

12/11  Susanne Steen och Stina Gäre Arvidsson  – Primärvårdskvalitet

26/11  Karin Ranstad – ”Social prescribing” i Blekinge

10/12  Anna Stavdal, ordf WONCA  – Svensk allmänmedicin i ett internationellt perspektiv.

SFAM:s Covid-19-seminarier torsdag 2020, lunch + eftermiddag

3 september — Hur man bygger en stark allmänmedicin, samt sjukdom och alkohol.  Åke Åkesson, Bodil Jönsson, Sven Wåhlin.
Handout: Fakta om alkohol (SW) .

17/9   Margareta Hellgren – Diabetes och Christer Anderson om primärvår i område med stora behov. Handout: Diabetes (MH)

1/10   Carl Edvard Rudebeck – Allmänmedicin

15/10 Christine A’Court – Long term COVID

29/10  Bengt Lunnergård  Svensk tillämpning av BBBC – SAR – Ensamhet (Sam Everingtons  upplägg)

12/11  Susanne Steen och Stina Gäre Arvidsson – PV-kvalitet

26/11 Karin Ranstad – Svensk tillämpning av BBBC (Sam Everingtons upplägg)

10/12   Anna Stavdal – Svensk allmänmedicin i ett WONCA-perspektiv

Seminarier våren 2020:

23 april – Covid-19 och sköra äldre 1

30 april – Covid-19 och sköra äldre 2

7  maj – Covid-19 och ensamhet

14 maj – Covid-19 – smittspriding och smittskydd.

28 maj – Covid-19 och historiskt perspektiv på pandemier

4 juni  – Covid-19 och långdragna förlopp

11 juni – Primärvården efter Covid-19

18 juni – Covid-19 – vad händer med barnen?

(Länkar finns även på Läkaresällskapets  hemsida)

2019

SFAM fick bidrag 2019 från Socialstyrelsen för fortsättning av projekten från 2018.

Ansökan till SoS inskickad 190222

SoS beviljat bidrag 2019

SFAM fick under 2018 statsbidrag för fyra projekt inom ramen för Socialstyrelsens satsning på insatser till stöd för patienter med ohälsosamma levnadsvanor. SFAM sökte 2019 bidrag för att fortsätta dessa projekt. Ansökan beviljades, men bara med en tredjedel av sökt belopp, vilket innebär att inte allt det som planerades har kunnat genomföras under året.

2019 års projekt har fyra delar:

Delprojekt 1: Ett fortbildningsprojekt som ger stöd för kompetensutveckling, ledarskap och ökat ansvarstagande för specialister i allmänmedicin. Projektet genomförs i samarbete med lokala SFAM-föreningar. Deltagarna bildar ett nätverk och genomför egna projekt lokalt eller nationellt med stöd av nätverket och mentorer. Arbetsformerna omfattar videomöten varannan vecka, möten och internat vid flera tillfällen, samt kontakt via e-post. Nätverket har en egen hemsida som intern arbetsplattform.

Delprojekt 2: Att underlätta tillkomsten av nya FQ-grupper (grupper för fortbildning och kvalitetsarbete), samt att ge stöd till befintliga grupper och utforma studie- och inspirationsmaterial. Under hösten har hållits en kurs för FQ-gruppledare.

Delprojekt 3: Fortsättning av podcastprojektet SFAMpen. Nya avsnitt ska spelas in under 2019.

Delprojekt 4: Att minska negativ ensamhetskänsla för dem som lever i ofrivillig ensamhet genom ”social prescribing” efter mönster från Storbritannien. Patienter får hjälp att komma i kontakt med verksamheter där de kan få sociala kontakter. Det sker i samarbete med ett planerat forskningsprojekt vid Umeå universitet.

2018

SFAM fick anslag från Socialstyrelsen för följande projekt 2018:

Fortbildning med flera delprojekt:

  1. Utbildning och nätverk för fortbildningsintresserade. Detta delprojekt har egen hemsida: sfamfortbildning,se
  2. FQ-grupper, tre delprojekt.
  3. Studiebrev – SFAMpar
  4. Podcasts.

Ansökan projekt 9708  –  Beslut projekt 9708

Utveckling av primärvårdskvalitet:

Ansökan projekt 9973  –   Beslut projekt 9973