SFAM:s torsdagsmöten

SFAM:s torsdagsmöten

SFAM:s torsdagsmöten presenterar sin nya hemsida

http://www.sfamstorsdagsmoten.se/

På hemsidan finns information om vårens program och möjlighet att se inspelade föreläsningar i efterhand. SFAM:s torsdagsmöten erbjuds sista torsdagen i månaden, fyra gånger per termin, helt kostnadsfritt och utan kommersiella bindningar.

Videomaterialet på hemsidan kan till exempel användas för verksamhetsutveckling på den egna hälsocentralen, för diskussion inom FQ-grupper, för den egna kompetensutvecklingen eller i det regionala arbetet mot fast läkare.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. 
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till digitala föreläsningar kl 13.00–14.00, med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00.
 
Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Program SFAMs torsdagsmöten våren 2023

23 februari

Fast läkare och allt den kan göra – använder vi tiden rätt?

Överambitiösa medicinska riktlinjer kan leda till ohållbart resursbruk och det kan vara en stor utmaning att prioritera tid, ork och resurser mellan de olika rekommendationer och riktlinjer som kan vara aktuella vid varje patientkontakt för sig. ”Time Needed to Treat” (TNT) kan bli ett viktigt verktyg för såväl den fasta läkaren som för riktlinjernas författare.

Läs mer och anmäl dig här.

30 mars

Fasta läkare lär sig i kollegial dialog

Kunniga allmänläkare kan mer än att hantera vårdprogram. Hur utvecklas det professionella omdöme och den expertis som krävs för att hålla balansen mellan patientens behov och motsägelsefulla riktlinjer?

Läs mer och anmäl dig här.

27 april

Fast läkares roll i hantering av covid-19

Tredje pandemiåret vidareutvecklas vaccin och ny akutbehandling finns. Vi har också mer kunskap om patofysiologin bakom vissa symtom. Vilka patienter kan komma i fråga för behandling och hur hanterar vi behandlingsmöjligheterna i den allmänmedicinska vardagen?

Läs mer och anmäl dig här.

25 maj

Fast läkare och den ofrivilliga ensamheten

Tillgång till socialt stöd och sociala sammanhang är de bestämningsfaktorer som påverkar hälsa och livslängd mest. Troligen mer än de levnadsvanor vi vanligtvis arbetar med. Är allmänläkaren med sin expertis och sin plats i vårdmaskineriet det sociala stödet som människorna behöver för att känna att välfärdssystemet hänger ihop?

Läs mer och anmäl dig här.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tidigare möten:

Program SFAMs torsdagsmöten hösten 2022

Klicka på rubriken ovan så hittar du information om alla möten och länk för att anmäla dig.

22 september

Fast läkare och jämlik hälsa

SFAM:s råd för kvalitet- och patientsäkerhet

Skillnader i tillgången till fast läkarkontakt utgör ett hot mot jämlik hälsa. Modeller och verktyg presenteras för hur förbättringsarbete med avseende på jämlik hälsa kan utformas och genomföras lokalt på vårdcentralen.

Läs mer och anmäl dig här.

20 oktober

Fast läkare och hälsosamma levnadsvanor – rökning och snusning

SFAM:s råd för levnadsvanefrågor
En fast läkarkontakt lägger grunden för tobaksavvänjning – samtalet sker över tid. Vi får uppdaterad kunskap om tobaksprodukter inklusive ”vitt snus” och belyser evidens och effektivitet av metoder för tobaksavvänjning. Inledande reflektion av Oskar Hultin Bäckersten, doktorand vid statsvetenskapliga
institutionen, Uppsala universitet.

Läs mer och anmäl dig här.

17 november

Fast läkare och hälsosamma levnadsvanor – matvanor och fysisk aktivitet

SFAM:s råd för levnadsvanefrågor
En fast läkarkontakt ger förutsättningar för samtalet över tid om fysisk aktivitet och goda matvanor – som en del av behandlingen. Vi får aktuell forskning om betydelsen av matvanor och fysisk aktivitet, och hur allmänläkaren bäst kan hjälpa sin patient till bra vanor.

Läs mer och anmäl dig här.

15 december

Fast läkare förutsättning för teambaserad vård i hemmet av sköra äldre

SFAM:s råd för sköra äldre
Som fast läkare för sina listade patienter vill man kunna erbjuda möjlighet till vård i hemmet, men på de flesta håll upplever allmänläkare att tid och struktur saknas. SFAM:s råd för sköra äldre presenterar verkligheten som den är och som den borde vara, och hur den nya äldreomsorgslagen kan hjälpa utvecklingen åt rätt håll.

Läs mer och anmäl dig här.

Program vårterminen 2022

SFAMs torsdagsmöten program våren 2022

Torsdag jämna veckor från 27 januari till 2 juni. Klicka på rubriken ovan så hittar du information om alla möten och länk för att anmäla dig.

Särskild torsdagsserie:  Dialogseminarier om omdömet.
Tre torsdagar – 10 februari, 10 mars och 7 april –  har vi en särskild serie dialogseminarier efter det vanliga seminarieprogrammet under ledning av Ingela Josefsson, Meta Wiborgh och Anders Lundqvist.

Läs mer och anmäl dig här.  För denna serie är antal platser begränsat. Föranmälan nödvändig. 

Torsdag 27 januari 2022 12:15 – 15:00

Vart är vi på väg? Digital kompetens för allmänläkare.

Läs mer och anmäl dig här.

Torsdag 16 december 2021 12:15 – 12:50 samt 13:30 – 16:00

Hur kan vi som läkare arbeta för både patientens och planetens liv och hälsa?

Medverkande: Läkare mot kärnvapen, Läkare för miljön. Gott om tid för diskussion i grupper.

Läs mer och anmäl dig här.


Torsdag 2 december 2021 12:15 – 12:50 samt 13:30 – 16:00

Rekrytera och behålla unga allmänläkare


Medverkar gör bland andra Sanna Althini, Lena Lilja, Gösta Eliasson, Meta Wiborgh, Anna Flod.

Läs mer och anmäl dig här 

—————————————

Torsdag 18 november 2021 kl 12:05-12:55 samt 13:30-16:00

”En framgångsrik allmänmedicin och vikten av
Social Prescribing”

Inbjuden gäst är Jako Burgers som diskuterar ämnet tillsammans med Magnus Isacson, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin. Jako Burgers är specialist i allmänmedicin, chef, Institutionen för riktlinjeutveckling och forskning, Dutch College of General Practitioners (NHG), professor Promoting Personalised Care in Clinical Practice Guidelines at Maastricht University.

“Social Prescribing” är på snabb framväxt inom primärvården och är ett arbetssätt för att stötta människor vars hälsa påverkas negativt av icke-medicinska förhållanden i deras vardag. Modellen sprids runt världen och har fått stor uppmärksamhet i Sverige. Inbjuden gäst är Jan Joost Meijs, universitetslektor vid Leiden University Medical Center, ordförande i National Knowledge Network Welfare on Prescription som delar med sig av sina erfarenheter av Social Perscribing i Nederländerna.

Medverkar gör även Karin Ranstad och Bengt Lunnergård.

Läs mer och anmäl dig här.Torsdag 4 november 2021
– Obs! seminarium endast 16-17 denna gång.
16:00-17:00–  fortsättning på temat ”Hur odlar du ditt omdöme”

Välkommen till fortsatt samtal om allmänmedicin och omdömet, med professor Ingela Josefson och Anders Lundkvist, specialist i allmänmedicin, ett samtal som startade den 21 oktober. Samtalet kommer ha sin utgångspunkt i urskillningsförmågan.
Ulf Måwe, specialist i allmänmedicin, leder samtalet.

Läs mer och anmäl dig här.Torsdag 21 oktober 2021:
12.05 – 12:55 samt fördjupning 13:30-15:00 – Erfarenheter av långtidsuppföljning av Covid 19.
16:00-17:00 – Hur odlar du ditt professionella omdöme i tider då omdömet hotas av att riktlinjer och algoritmer ska balanseras mot patientens berättelse och status?

Läs mer om seminariet och anmäl dig här.


Torsdag 7 oktober 2021: Hur får vi digitala stöd som gagnar allmänhetens relation till sina fasta allmänläkare när det gäller läkemedel? Vad betyder datorisering och digitalisering?

Inledning: Sanna Althini, allmänläkare, Region Kalmar

Moderator: Anna Flod, allmänläkare, Region Stockholm

12:20–12:50 Läkemedel i läkarens och patientens vardag – datorisering och digitalisering
Datorisering är när vi tar befintliga arbetssätt och stoppar in dem i datorn. Digitalisering innebär att finna arbetssätt som drar nytta av datorn. När vi själva inte är säkra på hur vi arbetar, när vi inte är överens om hur vi borde arbeta – då kan ingen IT lösa det problemet för oss. Då blir det istället datorisering av det som någon annan uppfattar att vi gör eller tycker att vi borde göra. Frågan kring läkemedel är därför inte ”hur gör vi idag” utan ”hur borde vi göra idag”. Eller ännu hellre ”hur borde vi arbeta imorgon kring patienten med stöd av IT”.

Mikael Hoffmann, specialist i klinisk faramkologi och infektionssjukdommar och chef för NEPI. Utsedd till årets allmänläkarvän 2017 av Svenkska Distriksläkarföreningen.

Efterföljande möte kl. 13:30–15:00

Samtal om vad vi kan göra: Hur får vi digitala stöd som gagnar allmänhetens relation till sina fasta allmänläkare när det gäller läkemedel?

Anmäl dig här.


Torsdag 23 september 2021:  Hur får vi digitala stöd som gagnar allmänhetens relation till sina fasta allmänläkare?

Lunchmöte 12:00 -12:55, fördjupande dialog 13:30-15:00, eftermiddagsmöte 16:00 – 17:00, samtliga på samma tema.

Inledning: Susanna Althini. Moderator Anna Flod.

Medverkande: Åke Åkesson, Karolina Frisk, Göran Stiernstedt m fl.

Mer information om mötet samt anmälan här.

Torsdag 9 september 2021 seminarium om det autonoma nervsystemets roll samt SBUs levande evidenskarta gällande PostCovid

Lunchmöte kl. 12.05-12.50 samt efterföljande möte kl. 13.00-15.00 :
Mikael Elam,
professor och överläkare i klinisk neurofysiologi, berättar om det autonoma nervsystemets roll och hur vi kan hantera dess störningar. – VIDEO HÄR.

Det autonoma nervsystemet spelar en central roll i regleringen av en mängd kroppsliga system. Normala funktioner upprätthålls genom en balans mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Störningar i det autonoma nervsystemet förekommer vid flera sjukdomstillstånd och kan ge upphov till en mängd olika symtom. Autonoma reaktioner spelar också en roll vid smärta, stress och oro. Kunskap om det autonoma nervsystemet och dess störningar kan ge verktyg för att förklara och hantera många symtom inom vården.

Inledning Sanna Althini SFAM. Moderator David Gyll SFAM

Eftermiddagsmöte kl 16.00 – 17-00:

SBUs lägesrapport av det löpande regeringsuppdraget om Postcovid presenteras.
Moderator 
Meta Wiborgh SFAM

Elizabeth Åhsberg, SBUpresenterar resultatet av det löpande regeringsuppdraget om Postcovid.
VIDEO HÄR.

Torsdag 26 augusti 2021 seminarium om allmänmedicinskt omdöme samt smittspridning av SARS-CoV-2.

Lunchmöte kl. 12.05-12.50 samt efterföljande möte kl. 13.00-15.00

Hur odlar du ditt omdöme?

Ett tema för hösten är ”odlandet av vårt yrkeskunnande” och vi inleder höstens torsdagsmötes serie med utgångspunkt i ordet ”omdöme” – omdömet att väga samman det vi vet med det vi icke vet.

Lyssna på och resonera med professor Ingela Josefson som byggt upp forskningen kring yrkeskunnande på Södertörns högskolas centrum för praktiskt kunskap. Josefsons bok från 1998 ”Läkarens yrkeskunnande” är en utgångspunkt för utbildningen i praktisk kunskap. Filosof Jonna Bornemarks senaste bok om det bortglömda omdömet är tillägnad Ingela Josefsson.
Efter en kort introduktion av allmänläkare Susanna Althini lämnas ordet över till allmänläkare Meta Wiborg som kommer leda samtalet under eftermiddagen. Ingela Josefson berättar om sitt ämne under lunchpasset och interagerar därefter under eftermiddagspasset med auditoriet. Vi diskuterar bland annat omdömets roll när riktlinjer och algoritmer ska balanseras med patientens berättelse och status.

Video–  Ingela Josefsons presentation.

Video – deltagarnas diskussion

Eftermiddagsmöte kl. 16.00-17.00

Hur hanterar vi smittspridning av SARS-CoV-2?

Smitta av SARS-CoV-2 – hur kan vi göra? En aerosolteknologiexperts perspektiv.

Vi fortsätter bevakningen av COVID-19. Genombrottsinfektioner drabbar i många länder även några som vaccinerats x2. Smittan finns ännu i samhället.
Kan vi göra något för att hindra att vårdcentralernas besökare och personal smittas inomhus hos oss? Docent Jakob Löndahl, teknisk fysiker och expert på aerosolteknologi, berättar om egna och andras färska forskningsfynd. Tillfälle att ställa frågor!
– Vilken nytta gör vädring, munskydd, andningsskydd, filter i ventilationssystem, luftrenare? Dags att slänga visiren?

Video från eftermiddagsmötet om smittspridning.

Läs mer här om seminariet och anmälanVårterminen 2021:

17 juni 2021 seminarium om Sörmland och om postcovid

Läs mer här om seminariet och anmälan

3 juni 2021 seminarium i två delar

Lunchmöte kl 12:05-12:50  Tankar om patient-läkarrelationen av Theodor Kallifatides samt En fast allmänläkarordning – Kan Danmark så kan Sverige!

Video Theodor Kallifatides

Video Anders Beich om Danmark

Eftermiddagsmöte kl. 13.30-15.00: Postinfektiöst tillstånd efter covid-19.

Bildpresentationer:

Anna Nager:  Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19

Socialstyrelsens information om postcovid.

Johanna Cederholm: Postcovid-19 i primärvården i Region Skåne

Läs mer här om seminariet


6 maj 2021 – seminarium i två delar

Lunchmöte:Antibiotikaförskrivning under pandemin.

 Video här.

Läs mer här om seminariet 

Eftermiddagsmöte: Postinfektiöst tillstånd efter covid-19.

Video här

Läs mer här om seminariet

22 april 2021: Allmänmedicinen ger god vård till sköra äldre.

Video här.

Läs mer här om seminariet


8 april 2021: Hur påverkar pandemin patientsäkerheten i primärvården?

Läs mer här om seminariet

25 mars 2021: Choosing Wisely i Sverige

SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling i samarbete med SLS arbetsgrupp

Helping Doctors Prescribe Less Opiods and Diazepines, Nikolaos Genimakis, allmänläkare Liljeholmens vårdcentral, Stockholm

Less-is-more Medicine – Hur får vi lika eller mer genom att göra mindre, Fredrik von Wowern, ordförande Svensk Internmedicinsk Förening, Malmö.

Samt denna artikel från European Journal of General Practice:
Quaternary prevention: reviewing the concept –Quaternary prevention aims to protect patients from medical harm

Läs mer här om seminariet

11 mars 2021: Allmänmedicinen – en global garant för en god och rättvis vård?

Läs mer här om seminariet .

25 februari 2021: Alkohol och coronapandemin.

Läs mer här om seminariet och inloggning.

11 februari 2021: Nyfiken på allmänläkarkonsulten.

Läs mer här om seminariet 

28 januari 2021: Vaccination mot Covid-19.

Är det möjligt att vaccinera befolkningen innan sommarsemestrarna – hur har regionerna hanterat strategifrågorna? 
Läs mer här om seminariet

14 januari 2021:  Om norska fastlegeordningen.

Läs mer om seminariet här. Här är film från seminariet, och här är Marte Kvittum Tangens presentation  .


Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du följa mötet live eller i efterhand via
SLS Youtube-kanal.

SFAM:s Covid-19-seminarier torsdag 2020, lunch + eftermiddag

Höstens program:

3 september — Hur man bygger en stark allmänmedicin, samt sjukdom och alkohol. Åke Åkesson, Bodil Jönsson, Sven Wåhlin.
Handout: Fakta om alkohol (SW) .

17/9   Margareta Hellgren – Diabetes; Christer Anderson om primärvård i område med stora behov.
Handouts: Diabetes (Margareta Hellgren);  Åttkanten för politiker  (Vendela Enlund Burnett)

1/10   Carl Edvard Rudebeck – Allmänmedicinen –Varför behövs den?

15/10 Långtids-Covid. Christine A’Court – Longterm Covid handout.

29/10 Med specialistexamen tydliggörs vad det är en allmänläkare kan. Karin Lindhagen (handout),  Helena Bäckström, Henrik Åhsberg, Azadeh Rahimi. Diskussion.

12/11  Susanne Steen och Stina Gäre Arvidsson   – PV-kvalitet

26/11 Karin Ranstad – Svensk tillämpning av arbetssättet vid Bromley by Bow Centre (Sam Everingtons upplägg)

10/12   Julfinal (här är inspelningen) med:

Sara Banegas Allmänläkare och verksamhetschef Ekerö vc, Stockholm.

Bodil Jönsson Professor och författare

Anna Flod Allmänläkare Essingen vc, och deltagare i SFAMs fortbildningsprojekt

Staffan Ahlkvist Allmänläkare och verksamhetschef Bagaregatan Nyköping vc

Magnus Isacson Allmänläkare Tensta vc, Ordförande för SFAM

Seminarier våren 2020:

23 april – Covid-19 och sköra äldre 1

30 april – Covid-19 och sköra äldre 2

7  maj – Covid-19 och ensamhet

14 maj – Covid-19 – smittspriding och smittskydd.

28 maj – Covid-19 och historiskt perspektiv på pandemier

4 juni  – Covid-19 och långdragna förlopp

11 juni – Primärvården efter Covid-19

18 juni – Covid-19 – vad händer med barnen?

(Länkar finns även på Läkaresällskapets  hemsida)

Click here to add your own text

2019

SFAM fick bidrag 2019 från Socialstyrelsen för fortsättning av projekten från 2018.

Ansökan till SoS inskickad 190222

SoS beviljat bidrag 2019

SFAM fick under 2018 statsbidrag för fyra projekt inom ramen för Socialstyrelsens satsning på insatser till stöd för patienter med ohälsosamma levnadsvanor. SFAM sökte 2019 bidrag för att fortsätta dessa projekt. Ansökan beviljades, men bara med en tredjedel av sökt belopp, vilket innebär att inte allt det som planerades har kunnat genomföras under året.

2019 års projekt har fyra delar:

Delprojekt 1: Ett fortbildningsprojekt som ger stöd för kompetensutveckling, ledarskap och ökat ansvarstagande för specialister i allmänmedicin. Projektet genomförs i samarbete med lokala SFAM-föreningar. Deltagarna bildar ett nätverk och genomför egna projekt lokalt eller nationellt med stöd av nätverket och mentorer. Arbetsformerna omfattar videomöten varannan vecka, möten och internat vid flera tillfällen, samt kontakt via e-post. Nätverket har en egen hemsida som intern arbetsplattform.

Delprojekt 2: Att underlätta tillkomsten av nya FQ-grupper (grupper för fortbildning och kvalitetsarbete), samt att ge stöd till befintliga grupper och utforma studie- och inspirationsmaterial. Under hösten har hållits en kurs för FQ-gruppledare.

Delprojekt 3: Fortsättning av podcastprojektet SFAMpen. Nya avsnitt ska spelas in under 2019.

Delprojekt 4: Att minska negativ ensamhetskänsla för dem som lever i ofrivillig ensamhet genom ”social prescribing” efter mönster från Storbritannien. Patienter får hjälp att komma i kontakt med verksamheter där de kan få sociala kontakter. Det sker i samarbete med ett planerat forskningsprojekt vid Umeå universitet.

2018

SFAM fick anslag från Socialstyrelsen för följande projekt 2018:

Fortbildning med flera delprojekt:

  1. Utbildning och nätverk för fortbildningsintresserade. Detta delprojekt har egen hemsida: sfamfortbildning,se
  2. FQ-grupper, tre delprojekt.
  3. Studiebrev – SFAMpar
  4. Podcasts.

Ansökan projekt 9708  –  Beslut projekt 9708

Utveckling av primärvårdskvalitet:

Ansökan projekt 9973  –   Beslut projekt 9973

Click here to add your own text