Välkommen till SFAM Södra Älvsborg

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar. Alla medlemmar i SFAM tillhör en lokalförening som driver frågor och anordnar aktiviteter i sitt område.

Södra Älvsborg är en länsdel inom Västra Götaland, den södra delen av Västra Götalandsregionen (VGR) och utgörs av de två områdena Mittenälvsborg och Sjuhärad. Mittenälvsborg inkluderar kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda. Sjuhärad inkluderar kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo. Totalt bor ungefär 300 000 invånare i området.

Du behöver inte vara medlem i SFAM för att kontakta oss.*

Vill du veta mer om SFAM Södra Älvsborg? Behöver du hjälp, råd eller stöd inom din allmänmedicinska roll?

Vill du bidra till gemensamhet och utveckling för allmänmedicin och allmänläkare? Har du idéer som vi tillsammans kan försöka realisera?

Vi är bara ett mejl bort!

Luisa Ocampo Molano – ordförande SFAM Södra Älvsborg
luisa.ocampo.molano@vgregion.se

Vill du stödja SFAM, tillhöra SFAM Södra Älvsborg och stärka professionen?

Här kan du hitta information och bli medlem.

Aktuellt från SFAM Södra Älvsborg

Styrelse verksamhetsåret 2023

Christina Vestlund
Luisa Ocampo
Malin Lundin
Mario Malnar
Märit Löfgren
Nikolaos Georgiannos
Wilma Martinez (kassör)

Revisor: Magnus Ängslynke

Revisorssuppleant: Malin Stålgard

Valberedning: Luisa Ocampo (sammankallande),  Ingmarie Skoglund och Märit Löfgren

* SFAM vill skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges allmänläkare. SFAM:s tjänster och service möjliggörs dels av ideellt arbete, dels finansiering via medlemsavgifter. Om du är medlem gör du det möjligt att utveckla SFAM:s tjänster. Som medlem i SFAM:

  • är du med och påverkar primärvårdens utveckling lokalt och nationellt
  • är du del i SFAM:s professionella nätverk
  • får du tidskriften AllmänMedicin
  • får du rabatt på SFAM:s kongresser och möte