Nordisk kongress

NFGP, Nordic Federation of General Practice, är de nordiska allmänmedicinska föreningarnas samarbetsorgan, både de fackliga och de vetenskapliga. Styrelserna samarbetar och man ger ut Scandinavian Journal of Primary Health Care samt håller kongress vartannat år i olika nordiska länder enligt ett roterande schema.

Nordisk kongress 2019 hölls i Aalborg, Danmark, 17-20 juni.

Nästa kongress som var planerad i juni 2021 i Stavanger, Norge är flyttad till 2022.