Styrelse

Styrelse vald 19 maj 2021:

Magnus Isacson,ordförande,  magnus.isacson@sfam.se, tel 0739-465072
Annika Larsson, vice ordförande, annika.larsson@sfam.se, tel 0705-797297
Gösta Eliasson, facklig sekreterare, gosta.eliasson@sfam.se
Andreas Stomby, vetenskaplig sekreterare, andreas.stomby@sfam.se
Panteha Hatefi, kassör, panteha.hatefi@sfam.se
Andreas Thörneby, ledamot, andreas.thorneby@sfam.se
Anna Elmerfelt Wallinder, ledamot, anna.elmerfeldt.wallinder@sfam.se
Lisa Sallmén, ledamot, Lisa.Sallmen@regionvarmland.se

Styrelseledamöternas kontaktuppdrag:

Här de uppdrag som kvarstående ledamöter har haft:

Magnus Isacson –Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet SFAM-Q
Annika Larsson – Levnadsvanerådet
Gösta Eliasson – Fortbildningsrådet; Kompetensvärderingsrådet; Tidskriften AllmänMedicin
Andreas Stomby –Forskningsrådet,
Andreas Thörneby – Hemsidan; IT-rådet; Rådet för hållbar diagnostik och behandling
Anna Elmerfelt Wallinder – ST-rådet
Lisa Sallmen – Utbildningsrådet

Styrelsen sommaren 2021:

Från vänster: Lisa Sallmén, Panteha Hatefi, Andreas Thörneby, Magnus Isacson, Annika Larsson, Gösta Eliasson, Andreas Stomby. Inte med på bilden: Anna Elmerfeldt Wallinder.