SFAM Malmö

Ordförande: Annika Brorsson, Annika.Brorsson@skane.se

Styrelse:
Annika Brorsson, ordförande
Magnus Kåregård, kassör
Catharina Jönsson
Eva Pulverer Marat
Elisabeth Jaenson
Johanna Stjerna
Katarina Fröjvik Moberg

SFAM Malmö har en egen hemsida: www.sfammalmo.se.

Där kan du läsa om lokalföreniningens verksamhet.

Om du vill bli medlem i SFAM Malmö, kontakta ordföranden.