SFAM Malmö

Nu ser vi fram emot ett efterlängtat medlemsmöte 28/10 på Hotell SAS Radisson på Östergatan 10 i Malmö. Vi inleder 17.30 med lätt förtäring i restaurangen. Kl 18 informerar Gunilla Malm, ny teamledare för AKO, om aktuella frågor kring samarbetet mellan primärvård och sjukhus. Därefter får du lyssna på Jonathan Wistrand, allmänläkare, och forskare i nom medicinsk humaniora som disputerat med en avhandling om läkaren som patient. som har disputerat i medicinsk humaniora. Cirka 19.30 bjuder vi på mat, dryck och samvaro i restaurangen.

Anmälan till annika.brorsson@med.lu.se senast den 19 oktober.

Väl mött!

Ordförande: Annika Brorsson, Annika.Brorsson@skane.se

Styrelse:
Annika Brorsson, ordförande
Magnus Kåregård, kassör
Catharina Jönsson
Eva Pulverer Marat
Elisabeth Jaenson
Johanna Stjerna
Katarina Fröjvik Moberg

SFAM Malmö har en egen hemsida: www.sfammalmo.se.

Där kan du läsa om lokalföreniningens verksamhet.

Om du vill bli medlem i SFAM Malmö, kontakta ordföranden.