SFAM Malmö

SFAM arrangerar tillsammans med DLF ett öppet möte med två av våra sjukvårdspolitiker för ett samtal kring primärvården inför valet 2022.

Onsdagen den 15 juni kl 17.30, lokal 37:an på CRC, Jan Waldenströms gata 35 i Malmö

Program:
17.30 Samling med lätt förtäring
18.00 Eva Amtkil berättar om Världens Bästa Primärvård (förslag från SFAMs och DLFs tänkargrupp) .
18.30 Diskussion med regionpolitikerna Mattias Olsson (S) och Gilbert Tribo (L)

Här är länk till tänkargruppens dokument: Så kan vi erbjuda alla invånare i Sverige fast läkarkontakt i primärvården 2027

Alla intresserade är varmt välkomna, föranmälan obligatorisk till

Planeringen för styrelsearbete 2022 pågår. I nuläget hoppas vi på fysiska styrelsemöten men ev får vi ha några digitalt. Årets två första styrelsemöten blir  220120 och 220215. Resterande datum ännu ej fastställda. Precis som under förra året hoppas vi att vi i anslutning till varje styrelsemöte ska kunna fortsätta ha inbjudna gäster, eventuellt digitalt, och att samtliga medlemmar i lokalavdelningen kan få ta del av dessa träffar

Ordförande: Annika Brorsson, Annika.Brorsson@skane.se

Styrelse:
Annika Brorsson, ordförande
Magnus Kåregård, kassör
Catharina Jönsson
Eva Pulverer Marat
Elisabeth Jaenson
Johanna Stjerna
Katarina Fröjvik Moberg
Filip Jansåker (adjungerad)

Om du vill bli medlem i SFAM Malmö, gå in på “Bli medlem” och följ instruktionerna där.

Vill du veta med om SFAM och lokalföreningen SFAM Malmö, kontakta ordföranden.

Om du vill ta del av styrelsens mötesprotokoll, kontakta Johanna Stjerna jostjerna@gmail.com