SFAM Malmö

Kallelse till årsmöte med SFAM i Malmö

Tid:               Tisdagen den 14 mars kl 17.45

Plats:             CRC, 37:an bakom restaurangen, ingång från terrassen på baksidan

Program:

17.30             Samling med frukt och vatten

17.45             Årsmötesförhandlingar – föredragningslista enligt nedan

18.45             Historien är sällan svart eller vit. Alexandra Nicolaidis berättar utifrån sin avhandling ”Vita rockar och mörka skuggor. Svenska läkare i politiska ideologiers kraftfält 1930-1960”. Vi får veta mer om hur läkare på olika sätt engagerade sig för kolleger på flykt och i en framväxande fredsrörelse.

19.30             Samvaro med buffé

Föranmälan till annika.brorsson@skane.se senast den 9 mars

Väl mött!

Styrelsen/Annika Brorsson

Förslag till föredragningslista

1.                         Val av mötesordförande

2.                         Val av mötessekreterare

3.                         Val av justeringspersoner

4.                         Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5.                         Föredragning av årsberättelse

6.                         Föredragning av ekonomisk rapport

7.                         Revisorernas rapport

8.                         Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9.                         Val av styrelse

10.                      Val av revisorer

11.                      Val av valberedning

12.                      Det kommande årets verksamhet

13.                      Övriga frågor

Ordförande: Annika Brorsson, Annika.Brorsson@skane.se

Styrelse:
Annika Brorsson, ordförande
Magnus Kåregård, kassör
Catharina Jönsson
Eva Pulverer Marat
Elisabeth Jaenson
Johanna Stjerna
Katarina Fröjvik Moberg
Filip Jansåker (adjungerad)

Om du vill bli medlem i SFAM Malmö, gå in på “Bli medlem” och följ instruktionerna där.

Vill du veta med om SFAM och lokalföreningen SFAM Malmö, kontakta ordföranden.

Om du vill ta del av styrelsens mötesprotokoll, kontakta Johanna Stjerna jostjerna@gmail.com