Tidskriftsredaktionen

Redaktionen för tidskriften AllmänMedicin utgör ett av SFAM:s råd.

Information om tidskriften och dess redaktion finns på tidskriftens del av hemsidan: sfam.se/tidskriften

Ordförande i tidskriftsrådet är tidskriftens chefredaktör Jens Halldin med epostadress chefredaktor@sfam.seTidskriftsredaktionen november 2021: Lars Englund, Jens Halldin, Gösta Eliasson, Ingrid Eckerman, Karin Lindhagen, Björn Landström, Christer Petersson.
Ej med på bild: Petra Widerkrantz.