SFAM BLEKINGE

Anna Lövgren, ordförande, anna.lovgren@regionblekinge.se

Vi i SFAM Blekinge är en liten förening som jobbar för förbättrad lokal fortbildning. Genom åren har vårt arbete bidragit till möjlighet att deltaga i FQ-grupp och inrättandet av fortbildningssamordnare, som sedan våren 2015 anordnar dubbla halvdagsutbildningar av, med och för specialister och ST-läkare i allmänmedicin.

Styrelse

Anna Lövgren, ordförande,  anna.lovgren@regionblekinge.se
Andrzej Zielinski, ledamot,  andrzej.zielinski@regionblekinge.se
Caroline Beijar, sekreterare, cbeijar@yahoo.com
Jacob Sandberg, ledamot,   jacob.sandberg@gmail.com
Karin Ranstad, ledamot,  karin.ranstad@regionblekinge.se
Rebecca Ruben, ledamot,  rebecca.ruben@regionblekinge.se 
Stina Hasselgren-Martin, kassör, stinamartin@hotmail.com
Theodor Hjortenhammar, ledamot,   theodor.hjortenhammar@hhkarlskrona.se