SFAM BLEKINGE

Anna Lövgren, ordförande, anna.lovgren@regionblekinge.se

Vi i SFAM Blekinge är en liten förening som jobbar för förbättrad lokal fortbildning. Genom åren har vårt arbete bidragit till möjlighet att deltaga i FQ-grupp och inrättandet av fortbildningssamordnare, som sedan våren 2015 anordnar dubbla halvdagsutbildningar av, med och för specialister och ST-läkare i allmänmedicin.

Styrelse

Anna Lövgren, ordförande, anna.lovgren@regionblekinge.se
Caroline Beijar, sekreterare, cbeijar@yahoo.com
Stina Hasselgren-Martin, kassör, stinamartin@hotmail.com
Karin Ranstad, ledamot, karin.ranstad@regionblekinge.se
Andrzej Zielinski, ledamot, andrzej.zielinski@regionblekinge.se
Helen Magnusson, ledamot, helen.magnusson@me.com
Hanna Wickström  hanna.wickstrom@regionblekinge.se
Julia Cederlund – julia.cederlund@regionblekinge.se
Jacob Sandberg – jacob.sandberg@gmail.com