NAAKA – Nätverk för astma-, allergi- och KOL-intresserade läkare

Kontakt: naakasekreterare@gmail.com

Ordförande: Nikolaos Pournaras

Nätverkets arbete

NAAKA – Nätverk för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare – är ett oberoende nätverk för läkare med intresse för astma, allergi och KOL och som är specialister eller ST-läkare inom allmänmedicin.

Nätverket arrangerar möten och kurser inom sitt intresseområdet samt deltar i utformning av riktlinjer och vårdprogram inom sitt ämnesområde, nationellt och internationellt.

NAAKA har en egen hemsida www.naaka.se.