SFAM Västerbotten

Ordförande: andreas.lindmark@regionvasterbotten.se

Vice ordförande:  jenny.lillqvist@regionvasterbotten.se

Välkomna till SFAM Västerbotten!

Styrelse vald 2022:

Ordförande: Andreas Lindmark, DL Ersboda hälsocentral
Vice ordförande: Jenny Lillqvist, DL Backens hälsocentral

Ledamöter:
Amrei Wallmark, DL Byske hälsocentral
Lena Granlund, DL Ålidhems hälsocentral
Jenny Stattin, DL Dragonens hälsocentral
Christina Lorén, ST-läkare Norrlandskliniken
Lotta Harnevik, ST-läkare Sävar hälsocentral

Kassör och sekreterare väljs internt inom styrelsen.

Kontakta gärna någon av oss (förnamn.efternamn@regionvasterbotten.se) om du vill veta mer om SFAM Västerbotten, vill bli medlem, aktiv i styrelsen eller om du har egna förslag och synpunkter på hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa framtidens primärvård i Västerbotten!

Det går också att följa “SFAM Västerbotten (Svensk förening för allmänmedicin)” på vår facebooksida för information om föreningens verksamhet, aktuella frågor och evenemang.

Fast läkare med 1 distriktsläkare per 1100 invånare

Övergångslösningar för primärvården i Västerbotten: Fast läkare med 1 distriktsläkare per 1.100 invånare

Kompetensutveckling för specialister i allmänmedicin

Förslag till policy för Region Västerbotten utarbetat av SFAM och DLF oktober 2021:
Kompetensutveckling för specialister i allmänmedicin_policy SFAM och DLFÅrsmötesprotokoll SFAM Västerbotten 2022-03-02

Årsmötesprotokoll SFAM Västerbotten  2021-03-25

Årsmötesprotokoll SFAM Västerbotten 2020-02-11