SFAM Uppsala vill främja utbildning, fortbildning, forskning, kvalitet och utveckling för länets distriktsläkare. Vi anordnar medlemsaktiviteter ca 1-2 ggr per termin.

Styrelse

Ordf. Johan Birging Hultegård johan.hultegard@gmail.com

Elin Gahm
David Gyll
Karin Salomonsson Wohlin
Anna Svensson
Mikael In de Betou
Natasha Brieger Noack