SFAM Uppsala vill främja utbildning, fortbildning, forskning, kvalitet och utveckling för länets distriktsläkare. Vi anordnar medlemsaktiviteter ca 1-2 ggr per termin.

Styrelse

Ordf. Anne Björk annebjor@gmail.com
David Gyll
Johan Birging Hultegård
Mechriban Kerimova
Christina Mörk
Monika Szabo
Karin Salomonsson Wohlin