Blanketter

Blanketter

Reseräkning Arvode– redovisning av utlägg vid uppdrag från SFAM

Jävsinventering (för styrelseledamöter och ordförande i råden)

Regelverk

Regelverk för ekonomi  om vad som gäller för reskostnader m.m.

Regelverk för råd och nätverk