Bli medlem

Här kan du ansöka om att bli medlem i SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) och den lokalförening du vill tillhöra.

Som medlem i SFAM

• är du med och påverkar primärvårdens utveckling lokalt och nationellt.

• är du del i SFAM:s professionella nätverk.

• får du tidskriften AllmänMedicin, som utkommer fyra gånger per år.

• får du rabatt på SFAM:s kongresser och möten.

• är du medlem i Svenska Läkaresällskapet.

Avgifter
Specialist i allmänmedicin: 125 kr per månad (1500 kr per år)

ST-läkare: 42 kr per månad (Årsavgiften är 500 kr per år, inga ören debiteras och månadsavgiften är avrundad), gratis första medlemsåret.

Pensionär: 63 kr per månad (Årsavgiften är 750 kr per år, inga ören debiteras och månadsavgiften är avrundad),

Medlemsavgiften faktureras varje månad från Sveriges läkarförbund.

Vi använder oss av Sveriges läkarförbunds system för medlemsregister, men du behöver inte vara medlem i Läkarförbundet för att bli medlem i SFAM.

På grund av begränsningar i Läkarförbundets medlemssystem behöver du fylla i formuläret två gånger, dels för SFAM (Svensk förening för allmänmedicin), dels för den av SFAM:s lokalföreningar du vill tillhöra.
När du har fyllt i formuläret för SFAM behöver du klicka in till formuläret igen och anmäla medlemskap i din lokalförening.

När ditt medlemskap är godkänt kan du logga in på Läkarförbundets hemsida för att se ditt medlemskap och ändra till e-faktura eller autogiro och göra adressändring.

Kontakta SFAMs kansli om du har frågor om ditt medlemskap i SFAM, kansli@sfam.se.

Länk till formulär för medlemsansökan: https://slf.se/bli-medlem/specialitets-och-intresseforening/