ST-rådet

Rådets uppdrag

SFAMs ST-råd består av ST-läkare i allmänmedicin samt nyfärdiga specialister. Rådet driver och bevakar frågor som rör ST i allmänmedicin, exempelvis utbildning, forskning och kompetensvärdering under ST. Rådet har internationella kontakter via European Young Family Doctors Movement (tidigare Vasco da Gama-rörelsen) samt Nordic Young General Practitioners. Vi samarbetar även med råd och nätverk inom SFAM som har närliggande intresseområden. ST-rådet initierar SFAMs årliga ST-dagar och skall finnas tillgängliga som ett stöd för den lokala arrangörskommittén.

Utbyten

1. Konferensutbyte
Organiseras årligen i förbindelse med en konferens. Innefattar vanligtvis även ett besök på motsvarighet till vårdcentral i värdlandet. Platserna är begränsade (vanligtvis en deltagare/land). Vid intresse kontaktar du utbyteskoordinatorn.

2. Hippokrates Exchange
Ett utbytesprogram för ST-läkare i allmänmedicin och nyblivna specialister (<5 år efter avslutad ST).
Deltagarna får en inblick i hur primärvården i andra europeiska länder fungerar, antingen genom att fungera som värd för en utbytesdeltagare eller genom att själv besöka motsvarande en vårdcentral i ett annat land.
Varaktigheten av ett utbyte är normalt två veckor. Anslag finns att söka.

3. Family Medicine 360 ​​
Ett globalt, internationellt utbytesprogram för unga allmänläkare och nyblivna specialister (<5 år efter avslutad ST).
Under fyra veckor genomför besökaren en klinisk placering i värdlandets primärvård. För att ge utbytet en viss struktur finns inlärningsmål som både besökare och värd ska känna till. Deltagarna uppmanas också att diskutera sina erfarenheter i en slutrapport.
Besökare förväntas stå för sina egna kostnader för resor och logi. Värdar är naturligtvis välkomna att hjälpa besökare att hitta boende.

Aktuellt

Vi är glada för att nyligen ha tillsatt en Nationell utbyteskoordinator, vi söker dock fortsatt en nationell delegat att föra yngre svenska allmänläkares talan i WONCA Europe. Kontakta oss gärna vid intresse.


ST-rådets podserie SFAMpen 
inleddes i december 2017 och innehåller intervjuer med personer som brinner för utveckling av allmänmedicin. Finns även här.

Kontakt

Rådets gemensamma E-post och vår primära kontaktväg st@sfam.se

Mujahed Sebastian Abassi, ST-läkare i Malmö och ordförande för ST-rådet mujahedsebastian@outlook.com

Nationell utbyteskoordinator Adebayo Sanusi: Hippokratessweden@gmail.com