ST-rådet

Rådets uppdrag

SFAMs ST-råd består av ST-läkare i allmänmedicin samt nyfärdiga specialister. Rådet driver och bevakar frågor som rör ST i allmänmedicin, exempelvis utbildning, forskning och kompetensvärdering under ST. Rådet har internationella kontakter via European Young Family Doctors Movement (tidigare Vasco da Gama-rörelsen) samt Nordic Young General Practitioners. Vi samarbetar även med råd och nätverk inom SFAM som har närliggande intresseområden. ST-rådet initierar SFAMs årliga ST-dagar och skall finnas tillgängliga som ett stöd för den lokala arrangörskommittén.

Aktuellt

Just nu söker vi representanter till European Young Family Doctors Movement i rollerna som National Delegate respektive National Exchange Coordinator. Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta oss, se vänligen nedan för kontaktuppgifter.


ST-rådets podserie SFAMpen 
inleddes i december 2017 och innehåller intervjuer med personer som brinner för utveckling av allmänmedicin. Finns även här.

Kontakt

Rådets gemensamma E-post och vår primära kontaktväg st@sfam.se

Mujahed Sebastian Abassi, ST-läkare i Malmö och ordförande för ST-rådet Mujahed.Abassi@skane.se