Inlägg av

Abstracts förlängd tid t

OBS! – förlängd inlämningstid till 17 november(obs nytt datum) för abstract till SFAMs kongress 2022! Varmt välkommen att skicka in ditt abstrakt, oavsett om det är ett vetenskapligt projekt, ett […]

Euract fallbaserat utbildning Covid-19

En fallbaserad digital utbildning om Covid-19 har skapats av Euract, European Academy fo Teachers of General Practice. Euract ingår i allmäläkarnas interantionella organisation, Wonca. Du hittar den här och den […]

Fullmäktigeprotokoll och remisser

Nu finns protokollet från SFAM:s fullmäktigemöte på hemsidan under Föreningen/Om SFAM. Där hittar du också protokoll från styrelsemöten och några av de viktigare remissvaren från SFAM. Ny enklare reseräkningsblankett hittar […]

,

Torsdagsmöten hösten 2021

SFAMs fortbildningssatsning med digitalt lunchforum för erfarenhetsutbyte, som startade våren 2020, har lockat många deltagare. Mötesserien fortsätter under hösten 2021, torsdagar jämna veckor med start 26 augusti. Läs mer här.

Medlemsutskick juli 2021

På fullmäktigemötet i maj antogs två motioner, som styrelsen nu arbetar vidare med: att bilda ett centrum för relationskompetens, och att bilda en tänkargrupp i samarbete med DLF om ett […]

SFAM Nyhetsbrev juni 2021

Läs SFAMS nyhetsbrev juni 2021 om kongressen, fullmäktigemötet, kurser, studie om långvariga symtom efter Covid-19, med bilder av nya styrelsen där Andreas Stomby är ny vetenskaplig sekreterare, övriga medlemmar kvarstår. […]

Rör inte min kompetens!

Rör inte min kompetens! Om självständighet, överlevnad och förnyelse i allmänmedicin. Carl Edvard Rudebecks föreläsning med denna rubrik på SFAM-kongressen i Åre i maj 2021 finns nu på SFAM:s hemsida, […]

Kuser i kompetensvärdering

Antalet amälningar till Mitt-i-ST har ökat kraftigt. Många fler kompetensvärderare behövs. Kurser kommer att hållas 22-24 september i Karlstad (sista anmälningsdag 20 juli), och29 nov-1 dec i Skåne, samt som […]