En fallbaserad digital utbildning om Covid-19 har skapats av Euract, European Academy fo Teachers of General Practice. Euract ingår i allmäläkarnas interantionella organisation, Wonca. Du hittar den här och den ligger också under Studiebrev.