Nu finns protokollet från SFAM:s fullmäktigemöte på hemsidan under Föreningen/Om SFAM. Där hittar du också protokoll från styrelsemöten och några av de viktigare remissvaren från SFAM. Ny enklare reseräkningsblankett hittar du där, eller under Kontakt.